Hulp bij schulden bij geldnood

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding
  • Heeft u onvoldoende inkomen en/of vermogen om de aanslag te betalen?
   De gemeente verleent kwijtschelding voor rioolheffing, afvalstoffenheffing(maximaal € 200,00) en hondenbelasting (alleen 1e hond). U kunt een kwijtscheldingsformulier hieronder downloaden.

   U kunt ook contact met ons opnemen via het emailadres kwijtschelding@waalwijk.nl of via ons telefoonnummer 085 – 82 22 432. Dit telefoonnummer is van een extern kantoor, ANG B.V., die de verzoeken om kwijtschelding afhandelt.

   Formulier kwijtschelding

 • Belastingen, betalingsregeling
  • Meestal kunt u ervoor kiezen om de gemeentelijke belastingen in meerdere termijnen te betalen. Wanneer u (als burger) uw belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen.

 • Huisuitzetting, ontruiming
  • Een ontruiming van een woning vindt plaats als de bewoner reeds lange tijd, ondanks aanmaningen, niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet.

   In een uiterste situatie als de verhuurder of woningeigenaar niets regelt, is de gemeente op het moment dat spullen op straat komen, ervoor verantwoordelijk dat de straat netjes blijft. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met een verhuisbedrijf.

   Als u ontruimd bent en u wilt uw spullen terug, dan zijn daar kosten aan verbonden. Dit zijn kosten die gemaakt zijn voor het inpakken en opslaan van uw spullen door het verhuisbedrijf.

   Neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Wij gaan voor u na wat de kosten zullen zijn en maken met u een afspraak voor het betalen van de kosten. De betaling vindt altijd plaats op het gemeentehuis. Dit is alleen mogelijk op afspraak. Die afspraak kunnen wij voor u maken.

 • Lening
  • Hebt u geld nodig en kunt u geen lening van de bank krijgen? U kunt dan bij Kredietbank Nederland een krediet aanvragen voor bijvoorbeeld het doen van noodzakelijke onvoorziene uitgaven. Krijgt u een lening van de Kredietbank Nederland, dan stellen zij een betalingsregeling met u op.

   De Kredietbank Nederland kan dit krediet onder specifieke voorwaarden verstrekken. Een krediet van Kredietbank Nederland is vooral bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

   Voor meer informatie klik hier.