Historische belangstelling voor kunst en cultuur

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Gemeentearchief
  • Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Heeft u informatie nodig voor een historisch werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente? Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena kan dit soort vragen beantwoorden. Kijk voor meer informatie op www.salha.nl

 • Monument, subsidie
  • Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

   Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen voor het noodzakelijke onderhoud aan het monument. Deze subsidie is 6 jaar lang geldig. U vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

   Let op: Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen vanaf 1 februari 2018 tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij het Rijk. Er is in totaal 75,9 miljoen beschikbaar waarvan eenmalig 20 miljoen voor grote gebouwde monumenten.


   Subsdieregeling verwijderen asbestdaken (ook voor cultuurhistorische waardevolle panden)

   Veel cultuurhistorisch waardevolle panden hebben nog asbestdaken. Vanaf 4 januari 2016 bestaat er een subsidieregeling van het rijk die het verwijderen van asbestdaken wil bevorderen. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. 

   Deze subsidieregeling is er voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Er is nog  € 6,7 miljoen euro binnen deze regeling beschikbaar. De subsidie bedraag € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. Het is niet togestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Meer informatie vindt u op de website van Rijkdienst voor Ondernemend Nederland