Het houden van dieren als hobby

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Aanschrijving door de gemeente
  • De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Overtreedt u wettelijke regels? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

   Op welke overtredingen let de gemeente?

   • bouwen zonder omgevingsvergunning
   • gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan
   • illegaal houden van dieren
   • op een verkeerde manier huisvuil aanbieden
 • Bijen houden
  • Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom is het in sommige gevallen verboden om bijen te houden. Wilt u dit toch doen, dan moet u hiervoor een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente.

 • Dieren houden
  • Het is niet altijd toegestaan om dieren in grotere hoeveelheden te houden. Wilt u dit toch doen omdat u fokker bent of dieren houdt als hobby? Vraag dan bij de gemeente na of u een vergunningaaanvraag of melding moet indienen. 

   Meer informatie hierover kunt u vinden bij Milieu, vergunning of melding of omgevingsvergunning

 • Dood dier opruimen
  • Dode dieren (met uitzondering van ree, wild zwijn, hert, das of vos):

   Ziet u dode dieren langs de weg of in het water, dan kunt u dit melden bij de gemeente via 0416-683 456 of maak digitaal een melding. De kadavers worden dan verwijderd door de gemeente of een andere verantwoordelijke instantie. Uw dode huisdier hoeft u niet te melden. Onder het tabje "gang van zaken" kunt u hier meer over lezen.
    

   Aanrijding van wild of vinden van dood wild:

   Voor een aanrijding van wild of het vinden van dood wild zoals een ree, wild zwijn, hert, das of vos gelden echter andere regels. Hier onder kunt u lezen wat u zo'n geval moet doen:

   • Let op uw eigen veiligheid!
   • Bel direct de politie 0900-8844
   • Ook als het dier niet op zijn plaats blijft liggen
   • Geef de plaats van de aanrijding zo precies mogelijk door ( hectometer paaltje, huisnummer, tussen kruisende wegen)
   • Blijft wachten tot politie of faunabeheerder ter plaatse is.

   Als er een aanrijding heeft plaatsgevonden, dan roept de meldkamer van de politie een daarvoor beschikbare faunabeheerder op. Deze vakkundige mensen zijn aangesloten of geaccrediteerd door de SWN.

 • Duiven laten uitvliegen
  • Door de provincie Noord-Brabant is een periode en tijd bepaald dat de duiven niet mogen uitvliegen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Provincie Noord-Brabant.