Exploitatie van een horecabedrijf

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Alcoholvergunning
 • Exploitatievergunning horecabedrijf
  • Wilt u een horecabedrijf exploiteren? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Deze vergunningsplicht geldt voor elk horecabedrijf, dus ook als u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u deze exploitatievergunning aanvragen.

   Binnen de gemeente Waalwijk is het mogelijk om vrijstelling te verlenen. Dit betekent dat zij standaard vrijstelling verleent voor deze vergunning, behalve wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding kan zijn. 

   Door de burgemeester kan vrijstelling verleend worden indien:
   a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en – handel hebben voorgedaan in of bij het horecabedrijf, dan wel
   b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid van de Algemene plaatselijke verordening.
    

   Exploitatievergunning aanvragen, Art. 2.28

 • Gokautomaat plaatsen
  • Wilt u een gokautomaat of kansspelautomaat in uw bedrijf neerzetten? U hebt voor plaatsing van deze speelautomaat een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente.

 • Hotel, bed and breakfast of camping starten
  • Als u een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of het houden van een inrichting staakt, bent u verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk aan de gemeente te melden. Op deze manier blijft de gemeente op de hoogte wie zij kan aanspreken.

 • Terras plaatsen
  • U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij uw horecabedrijf. Zelfs als u het terras op eigen terrein plaatst. Vraag de vergunning ook aan als u een uitstalling, een bloembak of straatmeubel wilt plaatsen.

   Wilt u schermen, daken of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn dat u hiervoor een aparte vergunning bouwen moet aanvragen.

   Meer informatie over terrassen, kun u hier lezen.

   Voor de binnenstad van Waalwijk vindt u hier aanvullende regels voor de terrassen

   Terrasvergunning aanvragen