Energie en milieu-aspecten voor het bedrijfsleven

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • E-laadpalen
  • ELEKTRISCHE OPLAADPUNTEN IN WAALWIJK

   Het aantal elektrische auto’s groeit snel. De gemeente Waalwijk faciliteert elektrisch autorijden. Daarom plaatsen we E-laadpunten in het openbaar gebied. Onder de tabbladen Voorwaarden en Gang van zaken leest u hoe we hierin te werk gaan.

   Waalwijk heeft op de volgende locaties openbare laadpalen staan:

   1. Taxandriaweg 6 (bij het stadhuis)
   2. Bernhardstraat nabij nr. 10
   3. Floris V-laan nabij nr. 23
   4. Karel Lotsyweg

   Er zijn meer laadmogelijkheden in Waalwijk. Onder andere bij bedrijven die hun oplaadpaal ter beschikking stellen aan anderen. Deze locaties zijn te vinden via de volgende websites:

   Een overzicht van websites over laadpalen is te vinden via de ANWB

 • Milieu, vergunning of melding
  • Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor diverse activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende.

 • Omgevingsvergunning
  • Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

   Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en/of voldoet aan de welstandscriteria, kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag  houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan.  U kunt online een conceptaanvraag doen:

   Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

   Conceptvergunning aanvragen

   Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. Verder dient u na het invullen van dit digitale formulier direct de digitale bijlage toe te voegen.

   Conceptvergunning aanvragen voor bedrijven

 • Watervergunning
  • Verricht u als particulier of bedrijf activiteiten in of op oppervlaktewater of met grondwater? U hebt dan mogelijk  een watervergunning nodig. Vaak kunt u ook volstaan met het doen van een melding.

   De gemeente kan u vertellen in welke gevallen u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.