Bijstand

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder
  • Ontvangt u een bijstandsuitkering van Baanbrekers dan kan Baanbrekers soms iemand anders verplichten de bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen. Er is dan sprake van ‘verhaal van bijstand’.

   Bijstand kan worden verhaald op je ouders als je jonger bent dan 21 jaar en bijstand krijgt. Bijstand kan ook worden verhaald op uw voormalig echtgenoot of echtgenote als u bijstand krijgt na de echtscheiding. 

    

 • Bijstand voor jongeren
  • Ben je tussen de 18 en 27 jaar en woon je niet bij een gezinslid van 27 jaar of ouder? Voordat je bijstand kunt aanvragen moet je eerst 4 weken zelf naar werk zoeken. Deze zoekperiode gaat in nadat je je bij Baanbrekers gemeld hebt voor bijstand. Heb je geen werk gevonden in die 4 weken, dan kun je daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

    

 • Bijstand voor zelfstandigen
  • Wilt u een onderneming starten of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? U kunt dan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiermee kunt u in uw eigen levensonderhoud blijven voorzien als zelfstandige of met uw bedrijf.

 • Bijstand, heronderzoek
  • Krijgt u een uitkering, dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek. Dit periodieke onderzoek is er om vast te stellen of u nog steeds recht hebt op een uitkering. Naast deze heronderzoeken bekijkt Baanbrekers regelmatig hoe uw vooruitgang is bij het vinden van werk.

    

 • Bijstand, jaaropgave
  • Ontvangt u een bijstandsuitkering van Baanbrekers? U krijgt dan jaarlijks een jaaropgave. Dit geldt ook voor uitkeringen in het kader van de IOAW, IOAZ en de Bbz.

    

 • Bijstand, uitkering
  • Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

   Op de site van Baanbrekers is het mogelijk, door het maken van een afspraak, een meldingsgesprek in te plannen en dan wordt de procedure in gang gezet.

   Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand vindt u ook meer informatie over bijstand.

 • Bijstand, vakantie melden
 • Bijstand, verandering doorgeven
  • Hebt u een bijstandsuitkering, dan bekijkt Baanbrekers regelmatig of u er nog steeds recht op hebt. Meestal gebeurt dit per maand. Om dit te kunnen vaststellen, heeft Baanbrekers elke maand een aantal gegevens van u nodig. U vult deze gegevens in op een rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF). Andere benamingen voor dit maandbriefje zijn inkomstenverklaring, inlichtingenformulier of periodieke verklaring. Op dit formulier staan vragen die van invloed kunnen zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering.

   Inkomenswijziging direct doorgeven

 • Bijzondere bijstand
  • Staat u onverwacht voor bijzondere kosten en hebt u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij Baanbrekers, U kunt met hen contact opnemen via 0416-671000.