Bezwaren tegen besluit of handelen gemeente

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bezwaar maken
  • De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of uw vereniging krijgt geen subsidie van de gemeente.

   Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift). De gemeente moet dan nog een keer kijken naar het besluit en een tweede besluit nemen (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank.

   U kunt bezwaar maken met een brief. Ook kan dat gelijk online:

   Bezwaar maken

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen
  • Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Denk aan aanvragen om een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een voorziening op grond van de Wmo of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren.

   De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag. Beslist de gemeente niet op tijd, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een vergoeding (dwangsom) of kunt u direct beroep instellen bij de rechter. Dit geldt ook als de gemeente niet op tijd heeft beslist op een bezwaarschrift.