Bevoegdheden en erkenningen rond wegvoertuigen

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Rijbewijs
  • Een rijbewijs aanvragen of verlengen en ophalen doet u zelf op afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het rijbewijs ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

   Afspraak maken

   Bent u uw rijbewijs kwijt of is deze gestolen? U bent verplicht dit te melden. Wij registreren uw rijbewijs als gestolen en voorkomen dat iemand met uw identiteit kan frauderen. Dit kunt u direct online doen.

   Rijbewijs vermist melden

   In sommige gevallen is voor verlenging van uw rijbewijs een gezondheidsverklaring nodig. Bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent of bij een medische indicatie. Maar ook als u rijexamen gaat doen. Hieronder leest u meer informatie.

   De Gezondheidsverklaring

   De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen en in bepaalde gevallen als u het rijbewijs wilt verlengen. Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtwagen of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) en als u 75 jaar of ouder bent moet u deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u geschikt bent om deel te nemen aan het verkeer. Zie ook: https://www.cbr.nl/gezondheidsverklaring. Houd rekening met een lange wachttijd bij het CBR. De doorlooptijd van het beoordelen en behandelen van uw gezondheidsverklaring kan oplopen tot meer dan zes maanden.

   Waar kan ik een digitale Gezondheidsverklaring kopen?

   U kunt  de Gezondheidsverklaring ook digitaal aanvragen. Dat gaat over het algemeen sneller. Dit doet u via MijnCBR: (https://mijn.cbr.nl). Let op: voor het online aanvragen van uw verklaring, heeft u wel een DigiD-code nodig met sms-beveiliging en u moet kunnen betalen via iDeal.

   Waar kan ik een papieren Gezondheidsverklaring kopen?

   U kunt een papieren Gezondheidsverklaring kopen bij de afdeling Publiekszaken op het stadhuis.  

   Rijbewijs omwisselen/Exchanging your driver's licence

   Information in English

   Informacje po Polsku 

   Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

   U hoeft uw rijbewijs niet meteen om te wisselen. U mag tijdelijk nog in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs.

   Voorwaarden

   U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als:

   Rijbewijs afgegeven buiten EU

   • Bij een rijbewijs afgegeven buiten de EU geldt dat u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen woonachtig moet zijn geweest in het land van afgifte. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen.
   • Voor een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU geldt bovendien dat omwisseling op basis van jongere leeftijd niet mogelijk is. U moet dus voor een bepaalde rijbewijscategorie de minimumleeftijd hebben bereikt zoals deze in Nederland geldt.

   Omwisseling aanvragen

   Zo wisselt u uw buitenlands rijbewijs om voor een Nederlands rijbewijs:

   1. U leest in de handleiding Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs wat u moet meenemen voor de aanvraag voor de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs en aan welke aanvullende voorwaarden u moet voldoen.
   2. U gaat met alle documenten naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
   3. U vraagt om een aanvraagformulier voor Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs dat u ter plekke invult.
   4. Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW (houdt er dus rekening mee dat u uw originele rijbewijs gelijk in moet leveren en tijdelijk een gestempelde kopie van uw rijbewijs ontvangt). Tijdens de omwisseling mag u niet op de openbare weg rijden. Doet u dit wel, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. U moet namelijk bij een controle op de weg uw rijbewijs kunnen laten zien.
   5. De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.
   6. De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Het is dus niet mogelijk om dit rijbewijs aan u terug te geven.

   Belangrijk

   U kunt de aanvraag voor omwisselen van uw buitenlandse rijbewijs alleen bij uw gemeente indienen. Als u de aanvraag rechtstreeks naar de RDW stuurt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

   Heeft u eerder een Nederlands rijbewijs  gehad (nog geldig na 30 juni 1985)? Dan hoeft u voor de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs alleen een verklaring van de buitenlandse instantie opsturen als er categorieën op uw buitenlands rijbewijs staan die u niet op uw Nederlands rijbewijs heeft gehad. 
   Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een proces-verbaal of een verklaring van vermissing van de gemeente inleveren. Daarnaast moet u ook een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan 6 maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. Uit de verklaring moet naar voren komen of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven.

   Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR om weer in het bezit te komen van een Nederlands rijbewijs.

   Beschikking Bewijsregel

   Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland en valt u onder de 30% regeling? Dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (ongeacht welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Hiervoor heeft u een 'Beschikking Bewijsregel' (verklaring) van de Belastingdienst nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst in Heerlen.

   Internationale rijbewijzen

   Internationale rijbewijzen zijn slechts gelegaliseerde vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u dus niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

   Niet geschikt voor omwisseling

   Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.