Betaald werk vinden

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bewijs van Nederlanderschap
  • Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Op het bewijs staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Hiermee kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. Dit kan handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

   Bewijs van Nederlanderschap online aanvragen

 • Ondersteuning bij werk zoeken
  • Bent u werkloos en komt u in het kader van trajectbegeleiding in aanmerking voor bijscholing in de vorm van opleidingen of cursussen? U kunt dan voor de bijkomende kosten een vergoeding krijgen.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  • LET OP: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. 

   Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. U kunt uw VOG op meerdere manieren aanvragen. 

   Digitaal met Digid

   Een bezoek aan het stadhuis is dan niet meer nodig. Het is belangrijk dat u hiervoor een ingevuld aanvraagformulier bij de hand heeft. Bijvoorbeeld het formulier wat u van uw werkgever heeft ontvangen. U neemt alle gegevens van het aanvraagformulier over in de digitale aanvraag. 
   Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, de VOG of een afwijzing per post thuis.

   Online aanvragen

   Aan de balie aanvragen

   • Download het formulier van de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
   • Vul het volledig in samen met de begunstigde (werkgever).
   • Maak een afspraak bij de gemeente Waalwijk. Neem het volgende mee:
    • Het door u en uw werkgever ingevulde formulier.
    • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier.
    • Een geldig identiteitsbewijs.
    • Een bankpas of geld. U betaalt bij de aanvraag.

   Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, de VOG of een afwijzing per post thuis.

   Afspraak maken

   Digitaal aanvragen rechtstreeks bij dienst Justis

   Uw werkgever kan de mogelijkheid bieden om de VOG digitaal aan te vragen. Zij zetten deze dan digitaal voor u klaar.

   Op het internet bieden diverse commerciële partijen burgers (en organisaties) de mogelijkheid aan om online een VOG aan te vragen. Deze commerciële bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. 

   VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

   De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

   • U downloadt het Aanvraagformulier VOG RP bij Justis.
   • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
   • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Justis.
   • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
   • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

   VOG aanvragen als u niet staat ingeschreven in de BRP

   Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven? Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland woont of tijdelijk in Nederland werkt? Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Op de website van Justis vindt u meer informatie.

   Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

 • Weer gaan werken
  • Hebt u jarenlang niet gewerkt en wilt u weer aan de slag? Veel mensen vinden het moeilijk om weer een baan te vinden als zij een tijd niet hebben gewerkt. Speciaal voor deze groepen zijn er mogelijkheden om de terugkeer naar werk te vergemakkelijken. Baanbrekers kan u als herintreder op verschillende manieren ondersteunen bij het vinden van werk.