Bereikbaarheid van bedrijven via toegangswegen

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
  • Een bedrijveninvesteringszone (BI-zone) is een bedrijventerrein of winkelgebied dat ondernemers aantrekkelijker en veiliger willen maken. De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren.

   Bent u ondernemer in een BI-zone? Dan betaalt u mee aan de activiteiten door een hogere onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is de BIZ-bijdrage. 

   Wij maken geen gebruik van de BI-zone  binnen onze gemeente.

   Wel hebben de ondernemers in het centrum van de gemeente Waalwijk centrummanagement opgericht. Om dit te financieren is er gevraagd aan de gemeente Waalwijk om reclamebelasting te heffen bij de ondernemers in het centrum. 

   Op haven 7 zijn de zittende ondernemers verplicht om zich aan te sluiten bij Parkmanagement.

 • Berm gebruiken
  • Binnen de gemeente Waalwijk is het¬†verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm, de glooing of de zijkant van een weg tenzij dit door de omstandigheden redelijkerwijs wordt vereist.

 • Bestemmingsplan aanpassen
  • Wilt u gaan (ver)bouwen binnen de gemeentegrenzen, dan kunt u het beste vooraf het geldende bestemmingsplan inzien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan iedereen zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen als u (bepaalde) bebouwing wenst te realiseren of juist wenst tegen te gaan.

 • Kermis organiseren
  • Wilt u met een attractie op een kermis staan, dan hebt u een vergunning van de gemeente nodig. Het aantal attracties op een kermis is aan een maximum gebonden.

   Meer informatie over dit product vindt u bij "organiseren evenement"

 • Verkeersontheffing aanvragen
 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg