Aspecten rond ouderschap

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Achternaam kind kiezen
  • Ouders kunnen bij hun eerste kind kiezen of het kind de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. Dit kan vóór de geboorte van het kind of bij de geboorteaangifte. De keuze is eenmalig en geldt ook voor alle volgende kinderen binnen het gezin.

 • Kind adopteren
  • Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u.

   Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken.

   Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Kind erkennen ná de geboorte
  • Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw (ongeboren) kind? Dan kunt u toch het ouderschap op u nemen. Dit noemen we erkenning. Hiervoor maakt u een afspraak.

 • Kind erkennen vóór de geboorte
  • U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

   Erkenning niet nodig

   U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

   • huwelijk met de moeder
   • geregistreerd partnerschap met de moeder

   Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

   Ouderlijk gezag

   Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

 • Levenloos geboren kind registreren
  • Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont. 

   Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. 

   Indienen verzoek

   Als u dit wenst kunt u een verzoek sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar u ingeschreven staat in de BRP. Dit kan via bovenstaand digitaal formulier. U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. Maak hiervoor een brief die door u is ondertekend en stuur een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee. Wilt u het verzoek liever persoonlijk doen? Maak dan telefonisch een afspraak bij de Burgerlijke Stand balie via ons klant contactcentrum op 0416-683456.

   Uw verzoek bevat in ieder geval de volgende informatie:

   • Uw naam, adres en geboortedatum
   • Uw verzoek om de gegevens van uw kind in uw persoonsgegevens op te nemen
   • De gegevens van uw kind (geboortedatum, geboorteplaats en de volledige naam
   • Als er een akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte en u heeft hiervan een kopie, stuurt u deze dan mee met uw verzoek
   • Is er een akte opgemaakt, maar u heeft hiervan geen kopie: geef dan in uw verzoek door op welke datum en in welke plaats de geboorte heeft plaatsgevonden. De gemeente Waalwijk zal de akte dan opvragen bij de betreffende gemeente.

   Als er geen akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte dan moet u eerst contact opnemen met de gemeente waar de geboorte plaats heeft gevonden om de akte op te laten maken. Daarna kunt u in de gemeente waar u ingeschreven staat verzoeken om registratie in uw persoonsgegevens.

   Afhandeling verzoek

   Binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek moet hieraan gevolg worden gegeven. De gegevens van uw kind worden dan op de persoonslijst van de verzoekende ouder opgenomen. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging van de gemeente. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en bij de medewerkers van de gemeente die geautoriseerd zijn om deze gegevens te zien. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

   Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen is een persoonlijk verzoek. Elke ouder moet om die reden zelfstandig een verzoek indienen.

   Meer informatie?

   Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk.

   Op onderstaande website kunt u alle informatie vinden over dit onderwerp:

   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/registratie-levenloos-geboren-kind

 • Ontkenning vaderschap door moeder
  • Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen als deze 2 punten van toepassing zijn:

   • Uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind.
   • U leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

   Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank.