Aspecten rond branden, rampen en calamiteiten

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen
  • Geef het altijd aan de gemeente door als uw bedrijf de bedrijfsinrichting verandert. Bijvoorbeeld omdat u processen of activiteiten aanpast of uitbreidt. U moet dit vooraf melden bij de gemeente. Soms moet u zelfs een omgevingsvergunning hiervoor aanvragen.

   Meer informatie over dit product kunt u vinden bij Milieu, vergunning of melding.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning
  • Wilt u een gebouw in gebruik nemen, dan hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. In sommige gevallen hebt u geen vergunning nodig en kunt u volstaan met een gebruiksmelding. Of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen, staat beschreven in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). De eisen in het Gebruiksbesluit zorgen ervoor dat de kans dat er brand uitbreekt wordt beperkt en de gevolgen van een eventuele brand zo klein mogelijk worden gehouden.
    

 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
  • Volgens de wet moet elke gemeente de gezondheidszorg bevorderen en infectieziekten bestrijden. Hiervoor hebben gemeenten GGD’s (Gemeentelijke Gezondheids Diensten) ingesteld. Deze regionale diensten voeren deze taak uit namens de gemeenten. Mocht er sprake zijn van een landelijke uitbraak, dan coördineert en ondersteunt het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) de GGD’s bij deze taak.

 • Ramp of crisis
  • Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van:
    
   • De brandweerzorg
   • De rampenbestrijding en de crisisbeheersing
   • De geneeskundige hulpverlening
    
    

   De kans dat er een grote ramp of crisis uitbreekt bij u in de buurt, is klein. U hoort dit dan door de sirene. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender.

   Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes getest. Dit proefalarm bestaat uit een signaal dat hoorbaar is om 12.00 uur. Hoort u de sirene op dit tijdstip, dan weet u dat er niets aan de hand is.

 • Transport gevaarlijke stoffen
  • Er is geen aangewezen route voor gevaarlijke stoffen in de gemeente Waalwijk.