Alle kosten, maar ook bijdragen aan de kosten, verbonden aan het hebben van een huurwoning

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afvalstoffenheffing
  • U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing in Waalwijk wordt opgebouwd op basis van de Diftar methodiek. Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt iedereen, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart". Het doel van Diftar is het restafval te beperken en de kosten eerlijk te verdelen. Naarmate minder afval wordt aangeboden, wordt ook minder betaald. Diftar is een systeem waarbij de burger een deel van de afvalstoffenheffing betaalt gerelateerd aan het aantal aangeboden kilo's afval. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing dan kunt u bezwaar maken.

   Doel
   De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Hiermee kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

   Verplichte betaling
   De gemeente legt de afvalstoffenheffing op aan alle gebruikers van percelen (woningen) waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Iedereen is verplicht om het vastrecht van de afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

   De afvalstoffenheffing wordt per halfjaar geheven. Over het eerste halfjaar worden de aanslagen verstuurd in juli van dat jaar en over het tweede halfjaar wordt de aanslag in januari van het volgende jaar verstuurd.

   U dient in één keer  te betalen. De termijn vervalt één maand na de dagtekening.  Als u toestemming heeft verleend tot automatische incasso, wordt uw aanslagbedrag in één keer geïnd één maand na de dagtekening.

    

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding
  • Heeft u onvoldoende inkomen en/of vermogen om de aanslag te betalen?
   De gemeente verleent kwijtschelding voor rioolheffing, afvalstoffenheffing(maximaal € 200,00) en hondenbelasting (alleen 1e hond). U kunt een kwijtscheldingsformulier hieronder downloaden.

   U kunt ook contact met ons opnemen via het emailadres kwijtschelding@waalwijk.nl of via ons telefoonnummer 085 – 82 22 432. Dit telefoonnummer is van een extern kantoor, ANG B.V., die de verzoeken om kwijtschelding afhandelt.

   Formulier kwijtschelding

 • Belastingen en heffingen, teruggave
  • Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u soms de betaalde afvalstoffenheffing, rioolheffing (gebruiker) en hondenbelasting (gedeeltelijk) terugkrijgen. 

 • Forensenbelasting
  • De gemeente Waalwijk kan u forensenbelasting opleggen als u een tweede woning/stacaravan in onze gemeente hebt. Houdt u (als natuurlijk persoon) deze woning/stacaravan meer dan 90 dagen per jaar voor uzelf beschikbaar en is deze woning/stacaravan gemeubileerd, dan moet u forensenbelasting betalen. U hebt namelijk voordeel van de voorzieningen van de gemeente waar uw tweede woning of stacaravan staat.