Algemene vergunningen voor het gebruik van sport- of recreatieve locaties

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Alcohol schenken tijdens evenement
  • Meestal mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning
  • Wilt u een gebouw in gebruik nemen, dan hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. In sommige gevallen hebt u geen vergunning nodig en kunt u volstaan met een gebruiksmelding. Of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen, staat beschreven in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). De eisen in het Gebruiksbesluit zorgen ervoor dat de kans dat er brand uitbreekt wordt beperkt en de gevolgen van een eventuele brand zo klein mogelijk worden gehouden.
    

 • Voorwerp plaatsen bij hoogspanningslijnen
  • Wilt u een gebouw of ander object nabij een hoogspanningslijn plaatsen of bouwen? Dat mag in principe. Toch kan de gemeente uit gezondheidsoverwegingen bepalen dat binnen een vastgestelde afstand geen objecten geplaatst worden. Dit doet de gemeente omdat hoogspanningslijnen de gezondheid ernstig kunnen schaden.

   Meer informatie hierover kunt u ook vinden bij het product Omgevingsvergunning.

 • Water, plaatsen voorwerpen in
  • U mag niet zomaar reclame of een terras boven het water plaatsen. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een vergunning aan bij het waterschap/hoogheemraadschap.

   Bij sommige waterschappen is het genoeg als u een melding doet. Vraag hiernaar bij het waterschap in uw omgeving.