Afhandeling van een sterfgeval

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand
  • Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een afschrift uit de burgerlijke stand aan. U krijgt dan een kopie van de officiĆ«le geboorteakte, huwelijksakte (met bewijs van echtscheiding). Uw aanvraag wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld.

   Voor onder meer een huwelijk, geregistreerd partnerschap, naturalisatie of naamswijziging hebt u schriftelijke documenten nodig. Enkele rechtsfeiten in uw leven (geboorte, huwelijk, overlijden) worden door de gemeente vastgelegd.

   Afschrift burgerlijke stand aanvragen

 • Begraven of cremeren
  • Algemene informatie begraafplaatsen

   De begraafplaatsen van de gemeente Waalwijk bieden iedereen de mogelijkheid om begraven te worden in een groene omgeving. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor asbestemmingen.  U kunt de as verstrooien op een speciale plaats op de begraafplaats, de urn bijzetten in een eigen graf of plaatsen in een urnentuin.

   Wij garanderen de grafrust gedurende de termijn dat de grafrechten zijn uitgegeven voor nabestaanden. Bij de organisatie en uitvoering van plechtigheden hebben we aandacht voor de individuele wensen van onze klanten (binnen de kaders van de Wet op de Lijkbezorging en de gemeentelijke verordening begraafplaatsen).

 • Overlijden, aangifte
  • Meestal geeft de begrafenisondernemer bij de gemeente aan dat iemand is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. Dit doet u in het gemeentehuis van de gemeente waar diegene is overleden. Via dit formulier kunt u aangifte doen als particulier. Maak vervolgens telefonisch een afspraak.

   Bent u begrafenisondernemer? Doe dan online aangifte.

   Overlijdensaangifte doen met eHerkenning

   Bent u begrafenisondernemer en doet u liever aangifte aan de balie in het stadhuis? Maak dan een afspraak.
    

   Welke (overheids)instanties krijgen bericht van een overlijden?

   Naar aanleiding van de overlijdensaangifte wordt het overlijden van een persoon verwerkt in de basisregistratie personen (BRP).

   Het systeem verstuurt daarna automatisch bericht over het overlijden naar overheidsinstanties zoals belastingdienst, pensioenfonds, zorgverzekering, rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).

    

   Berichtenbox op MijnOverheid wordt niet automatisch opgeheven:

   Heeft de overledene een account bij MijnOverheid dan wordt dit niet automatisch opgeheven na het overlijden.

   Het kan daardoor voorkomen dat er nog berichten van overheidsorganisaties verstuurd worden naar de berichtenbox van de overledene via MijnOverheid.

    

   Als een nabestaande het MijnOverheid-account van een overledene wil laten opheffen, kan hiervoor een schriftelijk verzoek worden ingediend.

   Het verzoek moet samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) opgestuurd worden naar:

   MijnOverheid

   Postbus 96810

   2509 JE Den Haag