Aanleg en onderhoud van bestrating, straatmeubilair en straatverlichting

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Baatbelasting
  • Bent u eigenaar van een woning of een bedrijf en hebt u voordeel van het realiseren van een nieuwe of betere, gemeentelijke voorziening, dan kan de gemeente u baatbelasting opleggen. De gemeente Waalwijk kent momenteel geen baatbelasting.

 • Bestemmingsplan bekijken
  • De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

   Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Kijk dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze website zijn al onze bestemmingsplannen in te zien. Komt u er niet uit of heeft u hier nog vragen over, neem dan gerust contact op met de front office Bouwen Wonen Leefomgeving via het algemene nummer van de gemeente Waalwijk 0416-683456.

   U kunt ook via deze button de bestemmingsplaninformatie opvragen bij de gemeente.

   Opvragen bestemmingsplan

 • Gemeente aansprakelijk stellen
  • Heeft u schade opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden en voertuigen van de gemeente.

   De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden dan worden uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Is de gemeente van mening dat er geen sprake is van aansprakelijkheid, dan wordt uw verzoek afgewezen en ontvangt u een gemotiveerde afwijzingsbrief.

   Gemeente online aansprakelijk stellen

 • Idee voor wijk of buurt
  • Als u bepaalde ideeën heeft over de inrichting van uw woonomgeving kunt u, eventueel samen met andere bewoners, contact opnemen met de gemeente. Ook kunt u via de wijk en buurt tafels uw wensen hierover kenbaar maken.

    Klachten of opmerkingen over de openbare ruimte, kunt u bij de gemeente melden door onderstaand telefoonnummer te bellen of door dit formulier in te vullen, ook kunt u hier eventuele wensen kenbaar maken.
    

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond
  • Het zonder vergunning plaatsen van kabels en leidingen in de openbare grond is verboden. U dient voor het leggen van kabels en leidingen een vergunning of instemmingsbesluit aan te vragen. Voorts gelden voor vergunningverstrekking specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

 • Melding woon- en leefomgeving
  • Is de openbare weg of een andere openbare plek in de gemeente volgens u ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en verzoeken om deze plek schoon te maken.

 • Verwijzingsborden plaatsen
  • Organiseert u een (groot) evenement zoals een kermis, voorstelling of braderie? U kunt dan verwijzingsborden plaatsen langs de weg.

   Er zijn twee manieren om dit te doen:

   -u kunt verwijzingsborden plaatsen om lichtmasten; de zogeheten driehoeksborden of sandwichborden. U mag dit alleen doen als u bij de gemeente een toestemming aanvraagt. 

   -op de vrije aanplakplaatsen. Onder het tabblad Documenten vindt u een bijlage met de vrije aanplakplaatsen in onze gemeente.

   Toestemming voor plaatsen verwijzingsborden aanvragen

 • Wijkschouw
  • De wijkschouw is voor bewoners en voor de samenwerkende partijen in de wijk een middel om in contact te komen met elkaar. Daarnaast kunnen bewoners situaties aangeven die ze bespreekbaar willen maken.
   Voor meer informatie kijk hier.

 • Wijkteams
  • De gemeente Waalwijk heeft verschillende wijkteams:

   In de wijkteams zijn alle uitvoerende partners van gemeente, woonbouwverenigingen, opbouwwerk, politie en jongerenwerk in de betreffende wijk vertegenwoordigd,. Samen met de bewoners proberen we een een leefbare en veilige wijk te maken. 

   Informatie over en door de wijk
   Via wijkpagina's kunnen bewoners elkaar benaderen met onder meer ideeën, belangrijke mededelingen of een oproep voor deelname aan activiteiten.