Proces

  • De gemeenteraad heeft in de vergadering van 6 februari 2020 besloten de Concept- Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie vrij te geven voor een consultatie- en participatietraject met inwoners.
  • In het 2e kwartaal van 2020 is de Concept-Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie bekendgemaakt.
  • Tussen juni en oktober 2020 heeft er een uitgebreid participatie-traject plaatsgevonden. Tevens is er een enquĂȘte verspreid bij alle woonadressen in Waalwijk.
  • Vanaf 1 mei tot 1 oktober 2020 was het mogelijk om te reageren op de Concept-Kadernota.
  • Er zijn in totaal 114 reacties binnen de gestelde termijn binnengekomen. Naar aanleiding van de ingekomen reacties is de Concept-Kadernota op verschillende onderdelen aangepast. Na vaststelling van de kadernota in de gemeenteraad krijgen de mensen die een reactie hebben ingestuurd de reactienota toegestuurd.
  • Alle ontvangen reacties zijn door het college voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie geamendeerd vastgesteld.