Proces

  • De gemeenteraad heeft in de vergadering van 6 februari 2020 besloten de Concept- Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie vrij te geven voor een consultatie- en participatietraject met inwoners.
  • In het 2e kwartaal van 2020 is de Concept-Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie bekendgemaakt.
  • Tussen juni en oktober 2020 heeft er een uitgebreid participatie-traject plaatsgevonden. Tevens is er een enquĂȘte verspreid bij alle woonadressen in Waalwijk.
  • Vanaf 1 mei tot 1 oktober 2020 was het mogelijk om te reageren op de Concept-Kadernota.
  • Er zijn in totaal 114 reacties binnen het gestelde termijn binnengekomen. Naar aanleiding van de ingekomen reacties is de Concept-Kadernota op verschillende onderdelen aangepast. Na vaststelling van de kadernota in de gemeenteraad krijgen de mensen die een reactie hebben ingestuurd de reactienota toegestuurd.
  • Alle ontvangen reacties worden door het college voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt op 28 januari 2021 een besluit over de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie

De agenda van de raad -op dit onderwerp- ziet er als volgt uit:

  • 7 januari E-input raad;  online bijeenkomst die bestaat uit een vragenronde (raadsleden en fractievolgers kunnen vragen stellen aan het college) en een informatieronde (college informeert de raad over onderwerpen).  
  • 14 januari A-raad
  • 28 januari: B-raad; besluitvorming