Privacy

De gemeente Waalwijk hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Waalwijk omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Bescherming persoonsgegevens

De gemeente Waalwijk verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

Privacystatement

Privacystatement

De gemeente Waalwijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.waalwijk.nl.

Privacymelding

Privacymelding

De gemeente Waalwijk heeft een goede beveiliging van de persoonsgegevens die de gemeente gebruikt. Op deze pagina vindt u meer informatie over datalekken, de meldplicht en wat u kunt doen als u denkt een datalek ontdekt te hebben binnen onze systemen.

Zo gaat de gemeente om met privacy

Zo gaat de gemeente om met privacy

In deze toelichting laat gemeente Waalwijk zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Foto en film

Foto en film

Het kan gebeuren dat de gemeente u filmt of op de foto zet. We zijn wettelijk verplicht u te vertellen wat wij met uw persoonsgegevens doen. Daaronder vallen ook foto’s en films.

Rechten van burgers

Rechten van burgers

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten waarmee u grip kunt houden op uw eigen persoonsgegevens.