Polski

Uznanie dziecka przed urodzeniem (Kind erkennen voor de geboorte)

Uznanie dziecka przed urodzeniem 
(Kind erkennen voor de geboorte)

Można zostać prawnym rodzicem przez uznanie dziecka. Można tego dokonać już przed jego urodzeniem.

Przekazanie informacji o emigracji (emigratie doorgeven)

Przekazanie informacji o emigracji
(emigratie doorgeven)

Jeżeli dana osoba wyprowadza się z Waalwijk poza granice (emigruje) lub mieszka poza granicami przez przynajmniej 8 miesięcy, to musi informacje o tym przekazać do gminy. Należy dokonać tego na 5 dni przed wyjazdem.

Wymiana prawa jazdy (Rijbewijs omwisselen)

Wymiana prawa jazdy
(Rijbewijs omwisselen)

W przypadku posiadania prawa jazdy uzyskanego w innym kraju niż Holandia, w określonych przypadkach może dojść do jego wymiany na prawo jazdy holenderskie

Zgłoszenie narodzin (Geboorte, aangifte)

Zgłoszenie narodzin
(Geboorte, aangifte)

Narodziny dziecka należy zgłosić w ciągu trzech dni roboczych w gminie, w której doszło do urodzenia dziecka.

Śmieci, odpady z gospodarstwa domowego (Afval, huishoudelijk afval)

Śmieci, odpady z gospodarstwa domowego
(Afval, huishoudelijk afval)

Odpady z gospodarstwa domowego (naprzemiennie resztki i odpady biologiczne) można deponować w kontenerach w gminnym punkcie zbiórki w dostarczonych przez gminę pojemnikach.

Pierwszy meldunek w Holandii Pierwszy meldunek w Holandii (Eerste inschrijving in Nederland)

Pierwszy meldunek w Holandii
(Eerste inschrijving in Nederland)

Jeżeli ktoś chce zamieszkać (ponownie) w Holandii, to musi zameldować się w gminie, w której przebywa.