Polski

Uznanie dziecka przed urodzeniem (Kind erkennen voor de geboorte)

Uznanie dziecka przed urodzeniem

Można zostać prawnym rodzicem przez uznanie dziecka. Można tego dokonać już przed jego urodzeniem.

Przekazanie informacji o emigracji (emigratie doorgeven)

Przekazanie informacji o emigracji

Jeżeli dana osoba wyprowadza się z Waalwijk poza granice (emigruje) lub mieszka poza granicami przez przynajmniej 8 miesięcy, to musi informacje o tym przekazać do gminy. Należy dokonać tego na 5 dni przed wyjazdem.

Wymiana prawa jazdy (Rijbewijs omwisselen)

Wymiana prawa jazdy

W przypadku posiadania prawa jazdy uzyskanego w innym kraju niż Holandia, w określonych przypadkach może dojść do jego wymiany na prawo jazdy holenderskie

Zgłoszenie narodzin (Geboorte, aangifte)

Zgłoszenie narodzin

Narodziny dziecka należy zgłosić w ciągu trzech dni roboczych w gminie, w której doszło do urodzenia dziecka.

Śmieci, odpady z gospodarstwa domowego (Afval, huishoudelijk afval)

Śmieci, odpady z gospodarstwa domowego

Odpady z gospodarstwa domowego (naprzemiennie resztki i odpady biologiczne) można deponować w kontenerach w gminnym punkcie zbiórki w dostarczonych przez gminę pojemnikach.

Pierwszy meldunek w Holandii Pierwszy meldunek w Holandii (Eerste inschrijving in Nederland)

Pierwszy meldunek w Holandii

Jeżeli ktoś chce zamieszkać (ponownie) w Holandii, to musi zameldować się w gminie, w której przebywa.