Plan van aanpak

Het doel van dit plan van aanpak is de gemeente klaarmaken voor het in werking treden van de Omgevingswet op 1-1-2022. Bij het plan van aanpak hoort ook een routeplan, organisatieplan en communicatieplan. In het plan van aanpak is de invoeringsdatum nog niet aangepast, dit gaan we doen in Q3 van 2020.

Deelprojectplannen

Diverse onderdelen van het plan van aanpak zijn uitgewerkt in deelprojectplannen.