Plan van aanpak

Het doel van dit plan van aanpak is de gemeente klaarmaken voor het in werking treden van de Omgevingswet in 2021 via stappen, sporen en samenwerking. Plus door te doen. De aanpak is een organische werkwijze met strategie, processen, fases en uitgangspunten. Op basis van prioriteiten is in het plan van aanpak aangeven wat daarvoor nodig is: een actueel overzicht, minimale acties, een kapstok voor vernieuwing en quick wins. Bij het plan van aanpak hoort ook een routeplan, organisatieplan en communicatieplan.