Plan van aanpak

Het doel van dit plan van aanpak is de gemeente klaarmaken voor het in werking treden van de Omgevingswet op 1-1-2022. Bij het plan van aanpak hoort ook een routeplan, organisatieplan en communicatieplan

Deelprojectplannen

Diverse onderdelen van het plan van aanpak zijn uitgewerkt in deelprojectplannen.