Plan van aanpak

Het doel van dit plan van aanpak is de gemeente klaarmaken voor het in werking treden van de Omgevingswet. Bij het plan van aanpak hoort ook een routeplan, organisatieplan en communicatieplan. Diverse onderdelen van het plan van aanpak zijn uitgewerkt in deelprojectplannen. In het voorjaar van 2021 is een nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet bekend worden: 1 juli 2022. De meest actuele planning is te vinden in het document Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet. De overige documenten met de aanpak zijn nog niet aangepast op de nieuwe invoeringsdatum. In oktober 2021 volgt namelijk weer een nieuw besluit of deze invoeringsdatum door kan gaan.