Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van websites die vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeente Waalwijk.

www.waalwijk.nl


Op dit moment stellen wij een overzicht samen van alle websites die onder onze verantwoordelijkheid vallen. We verwachten dit volledige overzicht eind 2021 gereed te hebben. Ook voor deze websites zullen wij vervolgens toegankelijkheidsverklaringen opstellen.