Overzicht relevante beleidsstukken en projecten Entente Florale

Deze documenten dienen als achtergrondinformatie voor de jury van de Entente Florale 2017.

Boekje ter gelegenheid van opening Halvezolenpark

Boek ‘Het Halvezolenlijntje. De Langstraatspoorlijn van Lage Zwaluwe naar ’s-Hertogenbosch 1866-2011’
Heijenbrok, J., Jacobs, I.D., Slootweg, I. en G. Steenmeijer
ISBN: 978-90-5345-426-8
druk: november 2011, 2e

Kunstvisie Halvezolenlijn ‘Verbindingen in beweging’

Definitief ontwerp kunstwerk ‘Ode aan de zandrug’

Website kunstroute Halvezolenlijn: http://www.halvezolenroute.nl/

App ‘Brabant Verteld’ downloaden via: http://www.brabantvertelt.nl/uncategorized/halvezolenroute

Website Stichting Wandelpark Waalwijk: http://wandelparkwaalwijk.nl/

Informatie m.b.t. Structuurvisie Waalwijk 2025: https://www.waalwijk.nl/inwoners/structuurvisie-waalwijk-2025-vastgesteld_41141

Structuurvisie Waalwijk 2015 deel A en B

Structuurvisie Waalwijk 2015 deel C

Erfgoedverordening

Erfgoedkaart

Subsidie monumenten: https://www.waalwijk.nl/inwoners/producten_3394/product/monument-subsidie_631.html

Website heemkundekring Op ’t Goede Spoor Waspik: http://goedespoorwaspik.nl/

Website heemkundekring De Erstelinghe Waalwijk: http://erstelinghe.blogspot.nl/

Website heemkundevereniging Sprang-Capelle: http://www.heemkundesprangcapelle.nl/nl/

Federatie Behoudt Langstraatspoorbruggen: www.langstraatspoorbruggen.nl/

Vragenlijst Inwonerspanel november 2016

Uitkomsten Inwonerspanel november 2016

Informatie m.b.t. Welstand: https://www.waalwijk.nl/inwoners/producten_3394/product/bouw-en-verbouw-welstand_19.html

Welstandsnota 2016

Ontwerpuitgangspunten:

Keuringsformulier plantmaterialen

Ontwikkelingsplan Landgoed Driessen
Kuiper Compagnons
December 1997

Akkerlanen:

Stadstuin ontwerp

Stadstuin impressie 1

Stadstuin impressie 2

Informatie over de Overdiepse Polder: https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/rivierverruiming-overdiepse-polder/

https://www.brabantsedelta.nl/algemeen/actueel/werk-in-uitvoering/waalwijk/ruimte-voor-de-rivier-in-de-overdiepse-polder.html

Notitie plan Glas-Nat

Groenstructuurplan

Informatie over het nieuwe groenstructuurplan: https://www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws_3359/item/waalwijk-vraagt-inwoners-mee-te-denken-over-groen_4966.html

Concept-groenstructuurplan

Kaart behorende bij concept-groenstructuurplan

Werkwijze bomen

Integraal onderhoudsbestek - deelgebied Sprang, Vrijhoeve en Landgoed Driessen

Natuurwaardenkaart

Natuurwaardenkaart waargenomen soorten

Roekenbeschermingsplan

Website IVN de Waerdman: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-de-waerdman

Concept Notitie reikwijdte en detailniveau voor het MER Westelijke Langstraat

Informatie Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL): https://www.oostelijkelangstraat.nl/home/default.aspx

Wandelroute ‘Natuurgebied de Langstraat’

Viswaterkaart

Coalitieprogramma 2014-2018

Informatie over de Insteekhaven: https://www.waalwijk.nl/stad-en-bestuur/insteekhaven_3985

Grondstoffenbeleidsplan

Website Stichting Waalwijk CO2 vrij: http://waalwijkco2vrij.nl/

Website Langstraat Energie: http://www.langstraatenergie.nl/home/

Website Dorpsboerderij Waspik: http://www.dorpsboerderijwaspik.nl/

Inwonerspanel Sprekend Waalwijk: https://www.waalwijk.nl/inwoners/inwonerspanel_3508

Website Platform Waspik: http://www.platformwaspik.nl/

Informatie over Adoptiegroen: https://www.waalwijk.nl/inwoners/bewonersinitiatieven_3710/item/adoptiegroen_3418.html

Adoptierotondes

Informatie over Geveltuintjes: https://www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws_3359/item/geveltuinen_4747.html