Over de Ombudscommissie

De Ombudscommissie Waalwijk:

  • Behandelt verzoeken over gedragingen van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst van de gemeente Waalwijk. Onderzoekt wat er precies gebeurd is en waarom de gemeente zich zo heeft gedragen.
  • Toetst het gedrag van de gemeente met name aan de behoorlijkheidsnormen en spreekt vervolgens een oordeel over het gedrag uit.
  • Is onafhankelijk en onpartijdig en kan haar werk in vrijheid doen.
  • Is een laagdrempelige en toegankelijke voorziening, met kennis van de lokale situatie.
  • Brengt geen kosten in rekening voor het behandelen van een verzoek.