Open Haard/Houtkachel/Vuurkorf of Barbecue (BBQ)

Hout stoken

Afbeeldingsresultaat voor open haardEen houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Nadeel is dat dit veel meer verontreiniging verspreidt dan andere verwarmingsmethoden en nogal eens overlast geeft.

Tijdens het stoken komen er schadelijke stoffen in de lucht. Deze schadelijke rook uit de schoorsteen kan buiten in de lucht blijven hangen. U voorkomt dit door op de juiste manier te stoken!

Ook een vuurtje in de tuin zorgt voor schadelijke stoffen in de lucht, voor jou en voor je buren. Dat is voor niemand gezond, maar kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van.

Hout en houtskool stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop je stookt.

Stookalert

Houtrook is ongezond. Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Hier staan de actuele stookalerts.  Of kijk op stookwijzer.nu

Allesbrander

Een houtkachel wordt nogal eens ‘allesbrander’ genoemd. Dit wekt de indruk dat daarin dus alles gestookt kan worden. Dat klopt niet. Alleen schoon en droog hout en speciaal voor deze kachels geperste blokken zijn veilig en geschikt voor verbranding. Geverfd hout en ander afval, zoals oude schoenen, veroorzaken stankoverlast in de woonomgeving en kunnen schadelijk zijn voor uzelf en de omgeving.

Stankoverlast en gezondheidsklachten

Het stoken van hout is ongezond voor jou en voor je omgeving. De rook van een houtvuur bevat namelijk altijd schadelijke stoffen. Als je hout verbrandt, komen er schadelijke stoffen in de lucht, zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde lucht.

Hout stoken is een risico voor de gezondheid van iedereen: mensen die in de buurt wonen, maar ook voor jezelf, als stoker. Vooral kwetsbare groepen als mensen met een longziekte, ouderen en kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door de rook van een houtvuur of barbecue. Deze mensen kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of krijgen (blijvend) een slechtere longfunctie. Ook bij kleine hoeveelheden houtrook kunnen zij klachten ontwikkelen. Als ze veel rook inademen, kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur uit is.

Houtrook is dus schadelijk voor de gezondheid. Maar hoeveel last iemand heeft of welke klachten iemand krijgt, hangt de hoeveelheid rook, hoe lang je het inademt, hoe gezond je bent en welke stoffen er precies in de rook zitten (de samenstelling van de rook). En er zijn ook mensen die last hebben van de geur van houtrook.

Hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht komen, hangt af van het soort kachel, het hout dat je gebruikt en de manier waarop je stookt. Met een paar veranderingen in de manier waarop je stookt, kun je de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij windstil weer hoog oplopen. Bij windstil of mistig weer kan je het vuur dus beter uitlaten. En: hoe vollediger het hout verbrandt, hoe minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Open haarden en houtkachels veroorzaken dus overlast bij verkeerd stookgedrag. Mensen met longziekten (astma) en jonge kinderen lopen extra risico’s. 

Koolmonoxide

Bij het gebruik van een open haard of kachel wordt het tijdens het stoken al gauw te warm in de woning. Om dit tegen te gaan, wordt het vuur getemperd, door de luchttoevoer te verminderen.

Zo ontstaat een onvolledige verbranding waarbij schadelijke gassen vrijkomen, zoals koolmonoxide en roet. Deze gassen zijn slecht voor de gezondheid en leveren ernstige schade aan het milieu. Een oranje, instabiel flakkerende vlam duidt op onvolledige verbranding.

Stooktips

  • Stook niet bij mistig of windstil weer.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt.
  • Stook alleen onbehandeld en droog hout.
  • Controleer regelmatig of u goed stookt, de vlam dient helder geel te zijn.
  • Gebruik een kachel die qua capaciteit afgestemd is op de ruimte.
  • Laat uw schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen.
  • Zorg voor volledige luchttoevoer. Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen volledig open als u begint met stoken.
  • Controleer regelmatig zelf of u goed stookt, door buiten naar de kleur van de rook uit de schoorsteen te kijken. Kleurloze rook wijst op een goede verbranding.
  • Plaats in een ruimte waar u stookt een rook- en CO (koolmonoxide)melder. Advies: schaf een melder aan waar de norm NEN-EN 50291 op de verpakking staat.
  • Stook niet als bewoners (of omwonenden) last hebben van irritatie van ogen, neus, keel of luchtwegen.

Is er sprake van rook- en/of stankoverlast? Probeer dan met uw buurtbewoners tot goede afspraken te komen.

Stookoverlast door particulieren is een complex probleem omdat er veel kleine bronnen in de particuliere sfeer zijn. De gemeente kan er moeilijk grip op krijgen, omdat het ingrijpt in de privésfeer van de burger. Stoken is een persoonlijke keuze, maar speelt zich niet alleen af in de privésfeer vanwege de verspreiding in de omgeving. Het probleem kan overlast en gezondheidseffecten hebben voor andere burgers.

Het kan zijn dat uw buren zich niet bewust zijn van het feit dat ze overlast veroorzaken. Het is daarom belangrijk om dit aan uw buren kenbaar te maken. Ga in dit gesprek niet alleen in op de problemen die u ervaart, probeer ook duidelijk te maken wat het met u doet, fysiek of emotioneel. Probeer op deze manier begrip te kweken, zodat het daarna mogelijk is om mogelijke oplossingen te bespreken. Hopelijk heeft dit het gewenste resultaat en wordt het probleem opgelost. 

U kunt hierbij ook hulp vragen bij Contour de Twern/buurtbemiddeling

Houtkachels bij particulieren

Voor nieuwe kachels gaat in Europa vanaf 2022 een productbeleid gelden (Eco-design richtlijn, bijlage II). Dat wil zeggen dat alleen toestellen op de markt komen die aan typekeureisen voldoen. Als een toestel aan de typekeureisen voldoet, mag de fabrikant een CE-markering aanbrengen. De typekeureisen hebben betrekking op het rendement, de veiligheidsaspecten en de uitstoot (emissies).

Nederland streeft ernaar om deze eisen vervroegd in te voeren. 

           

<< Klik op de afbeelding voor een vergroting >>