Open Haard/Houtkachel

Voorkom overlast bij open haard/houtkachel

Afbeeldingsresultaat voor open haardEen houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Nadeel is dat dit veel meer verontreiniging verspreidt dan andere verwarmingsmethoden en nogal eens overlast geeft.

Tijdens het stoken komen er schadelijke stoffen in de lucht. Deze schadelijke rook uit de schoorsteen kan buiten in de lucht blijven hangen. U voorkomt dit door op de juiste manier te stoken!

Allesbrander

Een houtkachel wordt nogal eens ‘allesbrander’ genoemd. Dit wekt de indruk dat daarin dus alles gestookt kan worden. Dat klopt niet. Alleen schoon en droog hout en speciaal voor deze kachels geperste blokken zijn veilig en geschikt voor verbranding. Geverfd hout en ander afval, zoals oude schoenen, veroorzaken stankoverlast in de woonomgeving en kunnen schadelijk zijn voor uzelf en de omgeving.

Stankoverlast en gezondheidsklachten

Open haarden en houtkachels veroorzaken overlast bij verkeerd stookgedrag. Mensen met longziekten (astma) en jonge kinderen lopen extra risico’s. Wanneer u stookt tijdens mistig of windstil weer blijft de laaghangende rook om het huis heen hangen en geeft dit bij mensen met gevoelige luchtwegen benauwdheidsklachten.

Koolmonoxide

Bij het gebruik van een open haard of kachel wordt het tijdens het stoken al gauw te warm in de woning. Om dit tegen te gaan, wordt het vuur getemperd, door de luchttoevoer te verminderen.

Zo ontstaat een onvolledige verbranding waarbij schadelijke gassen vrijkomen, zoals koolmonoxide en roet. Deze gassen zijn slecht voor de gezondheid en leveren ernstige schade aan het milieu. Een oranje, instabiel flakkerende vlam duidt op onvolledige verbranding.

Stooktips

  • Stook niet bij mistig of windstil weer.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt.
  • Stook alleen onbehandeld en droog hout.
  • Controleer regelmatig of u goed stookt, de vlam dient helder geel te zijn.
  • Gebruik een kachel die qua capaciteit afgestemd is op de ruimte.
  • Laat uw schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen.
  • Zorg voor volledige luchttoevoer. Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen volledig open als u begint met stoken.
  • Controleer regelmatig zelf of u goed stookt, door buiten naar de kleur van de rook uit de schoorsteen te kijken. Kleurloze rook wijst op een goede verbranding.
  • Plaats in een ruimte waar u stookt een rook- en CO (koolmonoxide)melder.
  • Stook niet als bewoners (of omwonenden) last hebben van irritatie van ogen, neus, keel of luchtwegen.

Is er sprake van rook- en/of stankoverlast? Probeer dan met uw buurtbewoners tot goede afspraken te komen.

Het kan zijn dat uw buren zich niet bewust zijn van het feit dat ze overlast veroorzaken. Het is daarom belangrijk om dit aan uw buren kenbaar te maken. Ga in dit gesprek niet alleen in op de problemen die u ervaart, probeer ook duidelijk te maken wat het met u doet, fysiek of emotioneel. Probeer op deze manier begrip te kweken, zodat het daarna mogelijk is om mogelijke oplossingen te bespreken. Hopelijk heeft dit het gewenste resultaat en wordt het probleem opgelost. 
 

U kunt hierbij ook hulp vragen bij Contour de Twern/buurtbemiddeling