Onze schone omgeving

Zwerfafval is een landelijk probleem en één van de grootste ergernissen van onze inwoners. Niet alleen veroorzaakt zwerfafval ergernis en milieuproblemen (plastic soep, diersterfte), maar we verliezen ook waardevolle grondstoffen die goed opnieuw te gebruiken zijn. De komende jaren blijven we ons inzetten op het voorkomen van zwerfafval. Dit doen we door het onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimte. Daarnaast blijven we de vele enthousiaste vrijwilligers (ZwerfAfvalPakkers) maximaal faciliteren.

Maak kennis met onze ZAP-ers!

Zelf ZAP-er worden?

Ambitie gemeente