Ontwerpbestemmingsplan parapluherziening Kamerbewoning Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk’ vanaf donderdag 18 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt (t/m 28 augustus a.s.).

Met deze parapluherziening worden alle bestemmingsplannen van de gemeente Waalwijk – met uitzondering van bestemmingsplan Gemengd gebied waarin al een adequate regeling is opgenomen – aangevuld met een regeling inzake kamerbewoning, zodat de meest recente versie van de beleidsregels 'Huisvesting arbeidsmigranten, vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die geen huishouden vormen gemeente Waalwijk' in alle gevallen van toepassing is.

Stukken inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk’ kan gedurende de termijn van terinzagelegging door een ieder tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Tevens kan het ontwerp worden bekeken via de onderstaande links. De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  met IDN: NL.IMRO.0867.BPWWKamerbewoning-ON01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl  bepalend.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus:info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl.  Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683870.

Te downloaden

ON-BP Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk_Verbeelding