Ontwerp bestemmingsplan Julianastraat 36 Waspik

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Julianastraat 36’ Waspik met ingang van 3 mei a.s. gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.

Met dit plan wordt de realisatie van zes grondgebonden woningen en zes gestapelde woningen inclusief bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen mogelijk gemaakt op het perceel van een voormalig garagebedrijf aan de Julianastraat 36 te Waspik, kadastraal bekend als gemeente Waspik, sectie F, percelen 1390, 1391, 1392 en 1393.

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Julianastraat 36’ Waspik kan gedurende openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Tevens kan het ontwerp worden bekeken via de onderstaande links. De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.bpwpjulianastrt36-ON01.

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze over dit ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk.

Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus:info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via https://www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen_3901/.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een nadere toelichting op het plan kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416- 683870.