Ontwerp bestemmingsplan gemengd gebied herziening 1

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Gemengd gebied herziening 1’ met ingang van 10 juni a.s. gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. 

In dit ontwerpbestemmingsplan worden verschillende omissies hersteld die zijn geconstateerd na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Gemengd gebied. Het gaat daarbij onder meer om de mogelijkheid hoofdmassa’s op te richten op plaatsen waar dit niet was voorzien, waarvoor de raad van Waalwijk op 17 december 2020 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Daarnaast wordt de uitsterfregeling voor publiekgerichte functies op achterpercelen weer van toepassing op detailhandel en worden een paar wijzigingen naar aanleiding van (vergunning)aanvragen verwerkt. Een overzicht van alle aanpassingen is opgenomen in hoofdstuk 2 van de toelichting.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gemengd gebied herziening 1’ kan gedurende openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Tevens kan het ontwerp worden bekeken via de onderstaande links. De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.bpWWgemengdgbherz1-ON01. 

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze over dit ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk.

Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via https://www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen_3901/.
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een nadere toelichting op het plan kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416- 683870.