Ontwerp bestemmingsplan Benedenkerkstraat 2b in Waspik

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan “benedenkerkstraat 2b” te Waspik met ingang van donderdag 24 maart a.s. gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd t.o.v. het voorontwerpbestemminsplan, aangezien het mogelijk is gemaakt om binnen de maatschappelijke bestemming een berging buiten het bouwvlak te realiseren. Ook is het mogelijk gemaakt dat het hekwerk/terreinafscheiding van de school overal 2,2 meter mag zijn. Tevens is het plangebied iets verminderd, aangezien de strook grond aan de zuidzijde de maatschappelijke bestemming iets is teruggebracht ten behoeve van de ontsluiting van een perceel.

Het plangebied is gelegen aan de Benedenkerkstraat 2 in Waspik, kadastraal bekend Waspik, sectie O, nummer 822 (deels).

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een (basis)school en maximaal 8 grondgebonden woningen te realiseren.

Het ontwerp-bestemmingsplan “Benedenkerkstraat 2b” kan gedurende openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Voor inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Werk in Waalwijk (0416-683 871).
De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl , met IDN: NL.IMRO.0867.bpWSbenedenkerk2b-on01 .

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan,is de digitale versie bepalend.

Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze over dit ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is eveneens mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of een nadere toelichting op het plan kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met mevrouw mr. M. Schuurmans via mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 0416- 683871.