Ontmoeten

Een groene woonomgeving biedt mogelijkheden voor bewoners om elkaar vrijblijvend en zonder kosten te kunnen ontmoeten. Mensen met veel groen in hun woonomgeving voelen zich minder eenzaam en ervaren minder vaak een tekort aan sociale steun als mensen met weinig groen. Groen kan ook ingezet worden om mensen bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door de aanleg van moestuinen.

Uit onderzoek blijkt dat in wijken met veel bomen kinderen meer buiten spelen dan in wijken met weinig bomen en dat kinderen daar meer samen spelen. Ook draagt een groene omgeving bij aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Sport en recreatie zijn daarnaast hulmiddelen bij de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving.