Zoektocht De Wierd afgerond

Er is helaas geen sociaal ondernemer gevonden om een WIJ-dienstencentrum in Buurthuis De Wierd te realiseren. Hoewel vier partijen een plan voor een nieuwe invulling hebben ingediend, bleken die plannen niet realiseerbaar zonder grote investeringen in het pand te doen en zonder extra financiële middelen beschikbaar te stellen. Aan het experiment waren enkele voorwaarden verbonden: de gemeente gaf gratis het pand in bruikleen, de exploitatiekosten waren voor rekening van de sociaal ondernemer.

In de aanmeldings- en selectieprocedure is het proces van maatschappelijk aanbesteden doorlopen. Dit betekent dat iedereen zijn plannen heeft kunnen indienen (van inwoner tot vrijwilliger, organisatie, ondernemer) en dat we samen met een selectiecommissie van inwoners het selectieproces hebben vormgeven. Op basis van de inschrijvingen heeft de selectiecommissie de beste ideeën geselecteerd die hun idee hebben mogen pitchen voor de commissie waarna zo spoedig mogelijk een besluit is genomen. Dit proces is goed verlopen. De selectiecommissie is van grote meerwaarde in het proces geweest. De selectiecommissie heeft alle plannen en pitches beoordeeld en de gesprekken met de partijen gevoerd. In de selectiecommissie zaten 5 personen; een inwoner uit de wijk, een inwoner uit de gemeente, een gebruiker van De Wierd, wethouder Brekelmans en een beleidsmedewerker. De selectiecommissie heeft in elke stap samen besloten wat het vervolg zou zijn in dit dynamische proces. Nu er geen sociaal ondernemer is gevonden, is het buurthuis De Wierd in januari 2017 gesloten (conform de gestelde voorwaarde in de nota ontmoetingsvoorzieningen).

Meer informatie

Omdat we veel vragen krijgen over dit proces vindt u onderstaand meer informatie en de gebruikte documenten. Zo vindt u in het Programma van Eisen en Spelregels meer informatie over de maatschappelijke opdracht WIJ-dienstencentrum de Wierd en de procedure die is gevolgd.