Ontmoeten doe je samen

De samenleving verandert en de gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Samen staan we voor de uitdaging om ontmoetings- en dienstenvoorzieningen in de wijk te creëren die ertoe bijdragen dat meer mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en meer (ook kwetsbare) mensen kunnen meedoen in de samenleving.

Eén van de doelstellingen in de beleidsnota 'Ontmoeten doe je samen' van de gemeente Waalwijk is het in vier wijken realiseren van WIJ-dienstencentra in sociaal ondernemerschap. Dit betekent concreet dat de volgende voorzieningen voor 2018 veranderen in een WIJ-dienstencentrum:

  • Waalwijk Zuid - Buurthuis de Wierd, Buurthuis Bloemenoord, Buurthuis Zanddonk - 2015/2016
  • Waalwijk Noord - BaLaDe - 2016
  • Waspik - Den Bolder - 2017
  • Sprang-Capelle - Zidewinde - 2018

Inmiddels zijn er twee WIJ-dienstencentra gerealiseerd, namelijk WIJ-dienstencentrum Bloemenoord en Zanddonk. De andere WIJ-dienstencentra zijn volop in ontwikkeling, met uitzondering van De Wierd. In het experiment De Wierd zijn wij samen met de inwoners op zoek gegaan naar een sociaal ondernemer die met een goed plan het WIJ-dienstencentrum de Wierd wilde gaan exploiteren. Helaas is dit niet gelukt. In eerste instantie waren er voldoende plannen en inschrijvingen. In de praktijk bleek het echter moeilijk om van plan tot uitvoering te komen onder de gestelde voorwaarden. Meer informatie over dit experiment vindt u bij zoektocht de Wierd afgerond.