Omgevingswet

We gaan verhuizen! Niet letterlijk maar wel figuurlijk door de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Dat betekent een bundeling van alle wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Ook voor Waalwijk betekent dit keuzes maken hoe we als gemeente de letter en geest van deze wet gaan invoeren. Als gemeente Waalwijk zijn we daarom een project gestart zodat ons huis op tijd ‘Omgevingswet-proof’ is.

Statusupdate

Actueel overzicht

Doel en ambitie

Plan van aanpak