Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De komst van de Omgevingswet in 2021 betekent een bundeling van alle wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Ook voor Waalwijk betekent dit keuzes maken hoe we als gemeente de letter en geest van deze wet gaan invoeren.

Statusupdate

Plan van aanpak

Aanleiding

Doel en ambitie