Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De komst van de Omgevingswet in 2021 betekent een bundeling van alle wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Ook voor Waalwijk betekent dit keuzes maken hoe we als gemeente de letter en geest van deze wet gaan invoeren.

Aanleiding

Aanleiding

We gaan verhuizen!

Doel en ambitie

Doel en ambitie

Waar gaan we naar toe?

Plan van aanpak

Plan van aanpak

Hoe gaan we er naar toe?