Omgevingsvisie

Met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. In 2024 willen we de Omgevingsvisie klaar hebben. We werken daar in een aantal stappen naar toe.

Omgevingsvisie 1.0

Begin 2021 is Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Dit is een overzicht van bestaande en actuele beleidsdocumenten met betrekking tot de fysieke leefomgeving vanuit de invalshoeken strategisch, thematisch en gebiedsgericht.
Download onderstaand document voor een totaal overzicht van beleidsdocumenten. Via onderstaande 'tegels' vind je per invalshoek het bijbehorend beleid van de Omgevingsvisie 1.0.

Omgevingsvisie 1.5

De volgende stap is de ontwikkeling van Omgevingsvisie 1.5. In deze versie van de omgevingsvisie maken we een start met het bepalen van lange termijn doelen en ambities voor een gezonde fysieke leefomgeving. We willen meer oog hebben voor de gezondheid van onze inwoners bij ruimtelijke ontwikkelingen in Waalwijk. Tot en met 7 maart 2021 vond een peiling onder inwoners plaats over gezondheid in relatie tot hun leefomgeving. Bekijk meer informatie over de Omgevingsvisie 1.5   

Omgevingsvisie

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen.