Omgevingsvisie

Met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. In 2024 willen we de Omgevingsvisie klaar hebben. We werken daar in een aantal stappen naar toe.

Omgevingsvisie 1.0

Begin 2021 is Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Dit is een overzicht van bestaande en actuele beleidsdocumenten met betrekking tot de fysieke leefomgeving vanuit de invalshoeken strategisch, thematisch en gebiedsgericht.
Download onderstaand document voor een totaal overzicht van beleidsdocumenten. Via onderstaande 'tegels' vind je per invalshoek het bijbehorend beleid van de Omgevingsvisie 1.0.

Omgevingsvisie 1.5

Ter voorbereiding op de Omgevingswet, wil de gemeente het onderwerp gezondheid meer bewust afwegen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Als start hebben we hiervoor een beleidsbasis neergelegd in de vorm van de ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’. De ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’ is toegevoegd aan het overzicht van beleidsdocumenten waardoor we nu spreken van een Omgevingsvisie 1.5. Bekijk meer informatie over de Omgevingsvisie 1.5   

Omgevingsvisie 2.0

De volgende stap is de ontwikkeling van Omgevingsvisie 2.0. In 2022 gaat gemeente Waalwijk aan de slag met de ontwikkeling van deze totale Omgevingsvisie.

Strategisch beleid

Strategisch beleid

Het beleid dat is gericht op de ambities en de strategische doelen. 

Global Goals

Global Goals

Het thematisch beleid is tevens onder te verdelen onder de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals). 

Thematisch beleid

Thematisch beleid

Het beleid dat is gericht op afzonderlijke beleidsthema’s zoals verkeer, groen, sport etc.

Omgevingsvisie

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen.

Gebiedsgericht beleid

Gebiedsgericht beleid

Het beleid dat is gericht op specifieke gebieden die naar aard en verschijningsvorm herkenbaar zijn.

Omgevingsvisie 1.5

Omgevingsvisie 1.5 

De Omgevingsvisie 1.5 vormt een basis voor samenhangend beleid voor gezondheid in de fysieke leefomgeving.