Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie 1.0 is een overzicht van bestaande en actuele beleidsdocumenten met betrekking tot de fysieke leefomgeving vanuit de invalshoeken strategisch, thematisch en gebiedsgericht.

Door onderstaand document te downloaden krijgt u een totaal overzicht van beleidsdocumenten.

Via de tegels is per invalshoek het bijbehorend beleid te raadplegen. 

Strategisch beleid

Strategisch beleid

Het beleid dat is gericht op de ambities en de strategische doelen. 

Global Goals

Global Goals

Het thematisch beleid is tevens onder te verdelen onder de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals). 

Thematisch beleid

Thematisch beleid

Het beleid dat is gericht op afzonderlijke beleidsthema’s zoals verkeer, groen, sport etc.

Omgevingsvisie

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen.

Gebiedsgericht beleid

Gebiedsgericht beleid

Het beleid dat is gericht op specifieke gebieden die naar aard en verschijningsvorm herkenbaar zijn.