Omgevingsvisie 1.5

De Omgevingsvisie 1.5 vormt een basis voor samenhangend beleid voor gezondheid en de fysieke leefomgeving. Deze basis bestaat uit een notitie ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’.

Positieve gezondheid 

Algemeen uitgangspunt voor de Omgevingsvisie 1.5 is dat we voor het begrip 'gezondheid' uitgaan van het concept ‘positieve gezondheid’. Het concept ‘positieve gezondheid’ gaat uit van een brede benadering en richt zich niet alleen op het beschermen van de gezondheid maar ook op het bevorderen ervan.

Participatie 

Samen met inwoners, ondernemers en instellingen willen we zorgen voor een gezonde leefomgeving. Door middel van participatie willen we een indicatie krijgen over hoe er binnen onze gemeente wordt gedacht over gezondheid in de fysieke leefomgeving. Daarvoor houden we onder andere een peiling onder inwoners. 

Wil je deelnemen aan de peiling? 

Dat kan door het invullen van een digitale vragenlijst. Het vraagt ongeveer 10 tot 15 minuten van je tijd.

Invullen kan tot en met 7 maart 2021. Je vindt de vragenlijst via: su.vc/gezondwaalwijk.

Resultaat 

Het resultaat van het participatietraject is een participatierapport van de opgehaalde informatie. Deze resultaten gebruiken we als belangrijk ingrediënt voor de notitie ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’.  

Deze bouwsteen verwerken we in de Omgevingsvisie 1.5 en verwachten we in  september 2021 aan de raad te kunnen aanbieden ter vaststelling.