Omgevingsvisie 1.5

De Omgevingsvisie 1.5 vormt een basis voor samenhangend beleid voor gezondheid en de fysieke leefomgeving. Deze basis bestaat uit een notitie ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’.

Het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie 1.5 vind je hier

Positieve gezondheid 

Algemeen uitgangspunt voor de Omgevingsvisie 1.5 is dat we voor het begrip 'gezondheid' uitgaan van het concept ‘positieve gezondheid’. Het concept ‘positieve gezondheid’ gaat uit van een brede benadering en richt zich niet alleen op het beschermen van de gezondheid maar ook op het bevorderen ervan.

Participatie 

Samen met inwoners, ondernemers en instellingen willen we zorgen voor een gezonde leefomgeving. Door middel van participatie willen we een indicatie krijgen over hoe er binnen onze gemeente wordt gedacht over gezondheid in de fysieke leefomgeving. Het participatietraject liep tot en met 7 maart 2021. 

Resultaat 

Het resultaat van het participatietraject bestaat uit drie documenten:

  1. Eindverslag Gezond Waalwijk Omgevingsvisie 1.5 waarin de belangrijkste resultaten van de interviews en de vragenlijst zijn geanalyseerd en samengevat.
  2. Resultaten interviews Gezond Waalwijk Omgevingsvisie 1.5,
  3. Resultaten digitale vragenlijst Gezond Waalwijk Omgevingsvisie 1.5.

De resultaten van de vragenlijst zijn tevens samengevat weergegeven in de infographic Gezond Waalwijk Omgevingsvisie 1.5.

Vervolg

De resultaten van het participatietraject gebruiken we als belangrijk ingrediënt voor de notitie ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’.

Naast de resultaten van het participatietraject zijn de beschikbare data van de GGD en Omgevingsdienst Midden -en West-Brabant (OMWB) en het vastgestelde gemeentelijk beleid (Omgevingsvisie 1.0) belangrijke ingrediënten voor de Omgevingsvisie 1.5.

De Omgevingsvisie 1.5 verwachten we in september 2021 aan de raad aan te bieden ter vaststelling.