Zelfbouwen in Waalwijk

Zelfbouwen in Waalwijk

Editie 1, maart 2018

Geachte abonnee,

 

U heeft aangegeven dat u geïnteresseerd bent in informatie over kavels in de gemeente Waalwijk. Met deze eerste nieuwsbrief informeren wij u over:

  • twee nieuwe bouwkavels in en om Landgoed Driessen;
  • optie op kavel Waesgeerd-West mogelijk;
  • de ontwikkeling van Akkerlanen;
  • antwoorden op veelgestelde vragen.

Landgoed Driessen

Op 5 maart is de gemeente Waalwijk gestart met de verkoop van nieuwe bouwkavels voor particuliere woningen op twee locaties in en om Landgoed Driessen: 

  • Op de hoek van de Burgemeester de Geusstraat en de Mgr. Bekkersstraat ligt een kavel van ca. 488 m2. Deze is bestemd voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning. Bijzonder daarbij is dat dit een zogenaamde Nul op de Meter-woning moet zijn. Dit wil zeggen dat de woning (over een jaar genomen) evenveel energie opwekt als er verbruikt wordt.
  • Aan de Beukenlaan in Sprang-Capelle is een kavel beschikbaar van 306 m2. Deze kavel is bedoeld voor een vrijstaande woning. Door zijn vorm en afmeting is deze bouwkavel uitermate geschikt voor de bouw van een levensloopbestendige (patio)woning. 

Verkoop van beide kavels vindt plaats via een procedure van inschrijving aan de hoogstbiedende. Meer informatie over de kavels en de biedingsprocedure vindt u op www.waalwijk.nl/driessen.


Naar verwachting komen later dit jaar ook in plandeel Lommerrijk, ten westen van de Burgemeester De Geusstraat, enkele bouwkavels beschikbaar voor de bouw van vrijstaande woningen. Verkoop van deze kavels start pas als er een uitwerkingsplan is vastgesteld voor deze ontwikkeling. Oppervlaktes en prijzen zijn nog niet bekend en het is niet mogelijk om vooraf in te schrijven.

Waesgeerd-West in Waspik

Nu de economie aantrekt, neemt de interesse in bouwkavels merkbaar toe. In Waesgeerd-West zijn de afgelopen anderhalf jaar diverse kavels verkocht. We merken echter ook dat kopers terughoudend zijn met het maken van kosten, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een architect, als zij niet zeker weten dat een kavel enkele weken later nog beschikbaar is. Daarom is het voortaan mogelijk om een optie te nemen op een bouwkavel in Waesgeerd-West.

Veel van de kavels in Waesgeerd-West zijn alleen bereikbaar via een brug. Kopers kunnen de ligging van bruggen zelf bepalen. Hiervoor is een kaartje beschikbaar met daarop de exacte mogelijkheden voor het plaatsen van die brug. Deze kaartjes worden binnenkort op de website gezet.

Het actuele aanbod van bouwkavels in Waesgeerd-West, vindt u op www.waalwijk.nl/waesgeerd.

Akkerlanen in Waalwijk

De gemeente krijgt regelmatig vragen over de ontwikkeling van Akkerlanen, een ruim opgezette woonwijk met circa 200 woningen aan de oostzijde van Waalwijk. Voor een deel betreft het projectmatig gebouwde woningen. Maar er is ook ruimte voor particuliere bouw.

Ontwerpen,  plattegronden of prijzen van woningen zijn op dit moment nog niet bekend. Ook de oppervlakte, grondprijs of wijze van uitgifte van bouwkavels is nog niet bekend. Het heeft dan ook geen zin om de gemeente te benaderen met de vraag of u zich kunt inschrijven of een optie kunt nemen. Zodra er meer bekend is, publiceren we dit op www.waalwijk.nl/akkerlanen. Wij attenderen u hierop met een nieuwsbrief.

Veelgestelde vragen

Wat betekent kosten koper? Hoe wordt een bouwkavel geleverd? Moet een bouwplan voldoen aan redelijke eisen van welstand? Mag ik tijdens de bouw op het kavel wonen? Het antwoord op deze en vele andere vragen rondom bouwkavels vindt u op www.waalwijk.nl/kavelvragen.

Heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact op met de gemeente. Dit kan via het KlantContactCentrum, 0416-683 456.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over bouwkavels die de gemeente Waalwijk aanbiedt. Bouwkavels die worden aangeboden door makelaars of particulieren worden hierin niet meegenomen.