Zelfbouwen in Waalwijk nr 3 mei 2019

Zelfbouwen in Waalwijk nr. 3 mei 2019

Geachte abonnee,
 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over bouwkavels die de gemeente Waalwijk aanbiedt. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Wilt u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen? Dat kan op deze pagina.Landgoed Driessen

Landgoed Driessen blijft zich uitbreiden. Het nieuwste plandeel is Lommerrijk. Westelijk van de Burgemeester de Geusstraat  worden in een ruimte en groene omgeving in totaal ruim 200 woningen gebouwd. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven nemen hier het grootste deel van voor hun rekening. Maar aan de zuidzijde is ook ruimte voor enkele particuliere bouwkavels. Op 10 mei start de verkoop hiervan.
 

Meer informatie over de kavels en biedingsprocedure kunt u vinden op www.waalwijk.nl/driessen.


Akkerlanen

In eerdere nieuwsbrieven hebben we al aandacht besteed aan het plan Akkerlanen. In dit plan worden niet alleen projectmatig gebouwde woningen gerealiseerd, maar zullen ook bouwkavels uitgegeven worden.
 

Inmiddels is het zover dat de bestemmingsplanprocedure gestart is. Vanaf 24 april ligt het voorontwerp bestemmingsplan zes weken lang ter inzage op het gemeentehuis. Als onderdeel van de procedure organiseert projectontwikkelaar Waalborgh v.o.f. een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats op maandagavond 13 mei 2019 in het Mandemakersstadion (Akkerlaan 2, Waalwijk). U bent hier tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom voor uitleg en vragen over het plan en de bestemmingsplanprocedure. Gedetailleerde informatie over de woningtypes, prijzen, etc. zal nog niet gegeven worden. Aanmelden voor deze avond is niet nodig en u kunt binnenlopen op het moment dat het u het beste schikt.
 

Meer informatie over Akkerlanen kunt vinden op www.waalwijk.nl/akkerlanen.


Waesgeerd-West

De economie trekt aan en de interesse in bouwkavels in Waesgeerd-West in Waspik is groot. De laatste maanden zijn veel kavels verkocht of in optie gegeven. Op dit moment zijn er slechts nog vijf kavels beschikbaar.
 

Enkele kavels zijn tijdelijk uit de verkoop genomen. Het gaat om drie kavels aan de H.J.M. Wiegersmastraat. De gemeente Waalwijk wil het bestemmingsplan herzien zodat mogelijk wordt om hier drie twee-onder-een-kappers te laten bouwen door particulieren. In die bestemmingsplanherziening zal ook het grote kavel 29 aan het eind van de Herman Boerhaavestraat meegenomen worden. Intentie is om dat kavel op te splitsen in meerdere kleinere kavels die beter aansluiten bij de maatvoering van de overige kavels aan de Herman Boerhaavestraat.
 

Het actuele kavelaanbod is te vinden op www.waalwijk.nl/waesgeerd. Via deze website zullen wij u ook informeren over de voortgang van de genoemde herziening van het bestemmingsplan.
 

De Rugt

Ook in deze uitbreidingswijk in Waspik-Boven is te merken dat de woningmarkt aantrekt. Vijf van de tien particuliere bouwkavels zijn inmiddels verkocht.
 

Informatie over de nog beschikbare bouwkavels is te vinden op www.waalwijk.nl/derugt.
 

Tot slot

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met de gemeente. Dit kan via het KlantContactCentrum, 0416-683 456. Op de webpaginas van de verschillende projecten staat vermeld naar wie u eventueel kunt vragen.