Zelfbouwen in Waalwijk nr 2

Zelfbouwen in Waalwijk

Editie 2, november 2018

Geachte abonnee,

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen in:

  • Landgoed Driessen;
  • Akkerlanen;
  • Waesgeerd;
  • De Rugt.

Landgoed Driessen

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of en wanner er kavels beschikbaar komen in Landgoed Driessen. Op dit moment is een uitweringsplan in procedure voor de zuidzijde van Lommerrijk. Dit plan maakt het mogelijk om aan de Burgemeester de Geusstraat zes bouwkavels uit te geven voor de bouw van vrijstaande woningen. Deze kavels krijgen een oppervlakte tussen de 500 en 650 m2 en zullen middels bieding verkocht worden.


Wij willen de procedure zorgvuldig doorlopen. Verkoop zal daarom pas starten als het uitwerkingsplan onherroepelijk is. Het is niet mogelijk om nu reeds interesse kenbaar te maken of een bod uit te brengen. Meer informatie over de kavels, de bouwmogelijkheden en de wijze waarop de bieding verloopt, kunt u ter zijner tijd vinden op www.waalwijk.nl/driessen. Uiteraard zullen wij het ook via deze nieuwsbrief laten weten als de verkoop start.

Akkerlanen

Medio 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met een stedenbouwkundige schetsontwerp voor Akkerlanen. Dit gaat uit van circa 200 woningen en veel water en groen. De woningen zullen deels door een projectontwikkelaar gebouwd worden, maar er is ook ruimte voor de uitgifte van particuliere bouwkavels.

Het afgelopen jaar heeft de projectontwikkelaar het schetsontwerp in overleg met de gemeente uitgewerkt tot een meer gedetailleerd stedenbouwkundig plan. Gelijktijdig zijn partijen in onderhandeling gegaan over onder andere de verdeling van kosten, opbrengsten en risico’s. Ook is gestart met de voorbereiding van een bestemmingsplan en wordt nagedacht over de wijze waarop duurzaamheidsambities concreet vormgegeven kunnen worden.

Verwachting is dat al deze voorbereidende werkzaamheden begin 2019 afgerond zijn en er een (voorontwerp) bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden. Afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure zou in 2020 gestart kunnen worden met de realisatie van het plan.

Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar over de omvang en prijs van bouwkavels. Ook heeft het geen zin om de gemeente te benaderen met de vraag of u zich kunt inschrijven of een optie kunt nemen. Zodra er meer bekend is, publiceren we dit op www.waalwijk.nl/akkerlanen. Ook zullen wij in volgende edities van deze nieuwsbrief aandacht blijven besteden aan dit project

Waesgeerd-West

De economie trekt aan. Dat merken we ook aan de interesse die getoond wordt in bouwkavels in Waesgeerd-West. Veel kopers hikken echter aan tegen het maken van kosten, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een architect, als zij niet zeker weten of een kavel enkele weken later nog beschikbaar is. Daarom is het sinds enige tijd mogelijk om een optie te nemen op een bouwkavel in Waesgeerd-West.

In het verleden gaven potentiële kopers herhaaldelijk aan dat de relatief korte afstand tot het achterliggende bosperceel voor hen reden was om af te zien van aankoop van kavel 37, 38 of 39. De gemeente heeft het bosperceel daarom aangekocht en een kapvergunning aangevraagd voor een deel van deze bomen. Na de kap zal de sloot enkele meters naar achteren verplaatst worden.

Ook op andere punten is de verkaveling aangepast. Zo worden ten oosten van de Herman Boerhaavestraat twee extra kavels uitgegeven en is de grond ten noorden van de Louis Pasteurstraat opgedeeld in drie in plaats van twee kavels.

De gemeente Waalwijk wil graag zorgvuldig te werk gaan en eenieder een gelijke kans bieden. De aangepaste bouwkavels in Wasgeerd-West worden daarom in eerste instantie via loting toegewezen. Heeft u interesse in een bouwkavel, dan kunt u dit tot en met 3 december 2018 kenbaar maken. Meer informatie over de aangepaste kavels en de wijze van inschrijving en loting kunt u vinden op www.waalwijk.nl/waesgeerd

De Rugt

Ook hier is te merken dat de woningmarkt aantrekt. Kavel 7 en 8 zijn onlangs verkocht en op kavel 6 is een optie genomen. Informatie over de nog beschikbare bouwkavels is te vinden op www.waalwijk.nl/derugt.

Gasloos

Sinds 1 juli 2018 mag Enexis geen nieuwe woningen meer aansluiten op het gasnet, ook niet als in de omgeving al een gasnet ligt. Dit betekent dat als u een bouwkavel koopt, u na zult moeten denken over alternatieven voor met name verwarming en warm water. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie van (extra) zonnepanelen en een luchtwarmte- of bodemwarmtepomp zijn. Een architect of installateur kan u hier meer over vertellen..

Vragen?

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met de gemeente. Dit kan via het KlantContactCentrum, 0416-683 456. Op de webpagina’s van de verschillende projecten staat vermeld naar wie u eventueel kunt vragen.

Abonnement nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over bouwkavels die de gemeente Waalwijk aanbiedt.