Zelfbouwen in Waalwijk editie 5 oktober 2020

Zelfbouwen in Waalwijk

Editie 5, oktober 2020

Geachte abonnee,

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over bouwkavels die de gemeente Waalwijk aanbiedt. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Wilt u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen? Dat kan op deze pagina.

De vorige editie van deze nieuwsbrief verscheen in mei. In deze nieuwsbrief staan we vooral stil bij de ontwikkelingen van Waesgeerd-West in Waspik. Daarnaast praten we u bij over de stand van zaken van het plan Akkerlanen in Waalwijk. 

Waesgeerd-WestDe animo voor bouwkavels in Waesgeerd-West blijft onverminderd groot. Dit geldt echter niet voor het ruim 1600 m2 grote kavel 29. Besloten is daarom om dit kavel in lengterichting op te splitsen in twee kleinere kavels met een oppervlakte van iets meer dan 800 m2. Met een breedte van ca. 16 meter en een diepte van 50 meter zijn deze nieuwe kavels vergelijkbaar met de andere kavels ten noorden van de Louis Pasteurstraat (kavel 1, 1a en 15) en krijgt de wijk aan de noordzijde een logische en eenduidige afronding. De strook grond tussen de Louis Pasteurstraat en kavel 30 zal worden ingericht met groen en enkele parkeervakken.

Bij een wijziging van kavels wil de gemeente alle geïnteresseerden een gelijke kans bieden. Daarom worden deze kavels in eerste instantie via loting toegewezen. In de loting worden ook kavel 21 en 22 meegenomen. Deze kavels zijn onlangs opnieuw beschikbaar gekomen.

Heeft u interesse in een van deze kavels, dan kunt u dit tussen 10 oktober en 6 november kenbaar maken door een inschrijfformulier in te dienen bij Meewis Notarissen te Waalwijk. U kunt het inschrijfformulier downloaden op www.waalwijk.nl/waesgeerd. Hier vindt u ook het reglement van loting en toewijzing en uiteraard informatie zoals afmetingen en kavelprijzen.

Akkerlanen

Op 2 juli 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan en exploitatieplan Akkerlanen vast. Daarmee werd een belangrijke stap gezet in de richting van de realisatie van deze unieke nieuwe wijk aan de oostzijde van Waalwijk die plaats moet bieden aan ca. 200 woningen. Maar het betekent niet dat de schop al de grond in kan; na de zomervakantie hebben beiden plannen conform wettelijk voorschrift nogmaals ter inzage gelegen. Inmiddels is bekend dat er beroep is aangetekend. In afwachting van de inhoudelijke behandeling door de Raad van State, kan nog niet gestart worden met de werkzaamheden en kunnen nog geen omgevingsvergunningen worden afgegeven.

Wij kunnen ons niettemin voorstellen dat u nu al vragen hebt over bijvoorbeeld de start van de verkoop of de wijze waarop dit in zijn werk zal gaan. Hierop kunnen wij slechts antwoorden dat met ontwikkelaar Waalborgh bouwontwikkeling afgesproken is dat zij niet alleen zorg dragen voor de realisatie van de projectmatig gebouwde woningen, maar ook voor de verkoop van de 39 particuliere bouwkavels in het plan. Uitgifte zal in verschillende fases plaatsvinden en toewijzing gebeurt via loting bij een notaris. Het is echter aan Waalborgh om te bepalen wanneer zij start met de uitgifte, in welke volgorde kavels uitgegeven worden, etcetera. Ook is het niet aan de gemeente om mededelingen te doen over kaveloppervlaktes of -prijzen.

Waalborgh Bouwontwikkeling heeft samen met een lokale makelaar de website www.akkerlanen-waalwijk.nl opgezet. Hier vindt u te zijner tijd ongetwijfeld meer informatie. Ook kunt u zich hier nu al inschrijven voor een nieuwsbrief en/of uw interesse kenbaar maken. Ontwikkelaar of makelaar kan u dan gericht op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl/akkerlanen houden wij u op de hoogte van het verloop van de bestemmingsplanprocedure.

De Rugt

In deze karaktervolle kleine woonbuurt in Waspik-Boven zijn op dit moment nog vier particuliere bouwkavels beschikbaar. Informatie hierover is te vinden op  www.waalwijk.nl/derugt.

Landgoed Driessen

Op dit moment zijn in Landgoed Driessen geen particuliere bouwkavels beschikbaar. Als dit verandert, dan laten wij dit weten op www.waalwijk.nl/driessen. Uiteraard melden wij dit dan ook via deze nieuwsbrief.

Tot slot

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met de gemeente. Dit kan via het KlantContactCentrum, 0416-683 456. Op de webpagina’s van de verschillende projecten staat vermeld naar wie u eventueel kunt vragen.