Gemeentepagina met officiële bekendmakingen

Gemeentepagina met officiële bekendmakingen 


Geachte abonnee,

Nieuwsbrief week 37

Via deze digitale nieuwsbrief ontvangt u de gemeentepagina zoals die deze week wordt gepubliceerd in Weekblad Waalwijk.

Gemeentepagina Waalwijk week 37

Voorschriften

Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) worden digitaal bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Als de gemeente Waalwijk een nieuwe verordening bekendmaakt staat dit aangegeven op de gemeentepagina. U kunt zich overigens ook aanmelden voor een e-mailservice van bekendmakingen via http://zoek.overheid.nl