Zeven brugklassen gaan aan de slag met zwerfafval! (16-10-2020)

Op de route tussen het Dr. Mollercollege en de Albert Heijn aan het Bloemenoordplein vinden we vaak zwerfafval. Deze route wordt de snoeproute genoemd. Verpakkingen van snacks en tussendoortjes belanden hier op de grond en verplaatsen zich door de wind naar natuurgebieden en rivieren. Vorig jaar bedachten leerlingen in afstemming met omwonenden en de Albert Heijn een nieuwe aanpak. Zo heeft de school een slimme afvalbak gekregen die het afval samenperst, zijn er op de route zelf extra prullenbakken geplaatst en gebruikt de Albert Heijn een dranghek met de slogan ‘Eet je snoep, zonder troep’. Vorige week kreeg het thema zwerfafval ook binnen de schoolmuren meer aandacht.

Afgelopen donderdag en vrijdag stond het lesprogramma van de leerlingen in het teken van zwerfafval. Op 15 oktober kregen de leerlingen gastlessen van de Zwerfinator. De Zwerfinator heeft als doel om zwerfafval en de gevolgen ervan tegen te gaan. Ook laat hij zien dat het niet altijd jongeren zijn die zwerfafval achterlaten, maar dat ze er wel zelf op een leuke manier iets aan kunnen doen. De dag erna gingen de zeven bruglassen onder begeleiding van ZAP-ers zelf aan de slag in groepen. De leerlingen raapten in diverse gebieden verspreid over de gemeente zwerfafval op, bijvoorbeeld bij het Hoefsvengebied en bij de fastfoodketens rond de Taxandriaweg. 

In totaal zijn er die dag 89 zakken opgehaald! Aan het einde van de ochtend bedankte de wethouder de leerlingen via een videoboodschap voor hun harde werk. Onze gemeente wordt op deze manier een stukje schoner en mooier.