Wij doen mee aan Steenbreek (15-03-2021)

Samen voor meer groen in de buurt

De gemeente Waalwijk heeft zich recent aangesloten bij Stichting Steenbreek.

Stichting Steenbreek ondersteunt gemeenten met een activiteitenpakket om zo de negatieve gevolgen van de verstening om te zetten in de positieve effecten van vergroening. Gemeenten bepalen zelf hun aanpak, samen met inwoners, organisaties en bedrijven. In Nederland zijn inmiddels ruim 150 gemeentes, vijf waterschappen en zes provincies aangesloten bij de stichting.

Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Heftige buien veroorzaken vaak overlast: straten of kelders kunnen onder water lopen. En vergeet niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt. Dit heeft verschillende oorzaken. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding echt negatieve effecten heeft op het welzijn van mens, dier en natuur.

Groen is leven

Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren betekent een groene omgeving een gezonder leven. Door de toename van verstening in de private- en openbare ruimte is er nog maar weinig ruimte voor de natuur. Wanneer er geen bloemen groeien, komen er geen insecten en kunnen (wilde) bijen hun noodzakelijk werk niet doen. Verstening heeft ook een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen. In een stenen omgeving vind je weinig tot geen leven, zeker niet onder de tegels. Terwijl in de groene ruimte zeker de helft van de aanwezige soorten onder het maaiveld leeft. De bodem is de basis van elke levende tuin.

Tijd voor actie

‘Groen staat hoog op de agenda bij onze gemeente. Met onder andere projecten uit de groene agenda werken we hard aan het vergroten van de hoeveelheid en het verbeteren van de kwaliteit van groen in de openbare ruimte. Ondanks alle maatregelen in de openbare ruimte is de hulp van alle inwoners in Waalwijk nodig. Maar liefst 40% van de stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren. We kunnen het dus niet alleen’, aldus wethouder Dilek Odabasi. Voorzitter Wout Veldstra van Stichting Steenbreek: ‘Iedereen kan zelf een bijdrage leveren door vandaag nog te zorgen voor vergroening van je eigen tuin, je eigen straat en op alle bedrijventerreinen. Door toevoegen van meer groen in de steden en dorpen en meer ecologisch (landbouw)beheer.’ Met als bijkomend voordeel dat met meer groen het regenwater weer goed in de bodem kan zakken, riolen minder belast worden, de temperatuur in de stad wordt verlaagd, fijnstof wordt afgevangen, mensen zich prettiger en gezonder voelen. Plus de fysieke en sociale leefbaarheid in wijk en buurt neemt toe.

Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier!

Meer informatie over Stichting Steenbreek

Logo Duurzaam Waalwijk