Welke mogelijkheden zijn er voor wind-en zonne-energie en onder welke voorwaarden? (06-05-2020)

De gemeente Waalwijk heeft gebieden in kaart gebracht die ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie (zon en wind). De voorwaarden waaronder grootschalige energieopwekking mogelijk en acceptabel is, zijn vastgelegd in een beleidsdocument. Een zogenaamde kadernota. Daarin worden zowel maatschappelijke, als economische, ruimtelijke en technische aspecten meegenomen.

Uiteraard doen we dit samen met onze inwoners en andere betrokkenen. Uitgangspunt is dat we ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame energie (wind en zon) en dat onze inwoners hier ook de vruchten van kunnen plukken.

De komende maanden zullen er diverse contactmomenten zijn waarin iedereen input kan geven voor deze kadernotitie. Een onafhankelijk en deskundig bureau zal dit proces begeleiden.

Nadat de alle input verzameld is, is het uiteindelijk aan de raad om de kadernotitie vast te stellen. Deze kaders zijn voor de gemeente ook belangrijk voor de Waalwijkse bijdrage aan de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) [Video] voor de regio Hart van Brabant.

U kunt de volledige tekst van concept kadernota hieronder teruglezen. Als u vragen heeft of actief op de hoogte gehouden wil worden, stuur dan een e-mail naar windenergie@waalwijk.nl* (vergeet niet uw contactgegevens te vermelden).

* Hoewel het e-mailadres anders doet vermoeden, mag uw vraag ook over zonne-energie in de kadernota gaan