Week van ons water (28-04-2021)

Van 1 tot en met 16 mei is er weer de Week van ons water. Een jaarlijks thema waarin water centraal staat. Dit jaar kijken we naar de gevolgen van hevige regenval en de oplossingen die er zijn. Volgens klimaatdeskundigen gaat het door de klimaatveranderingen in de toekomst vaker en harder regenen. De rioolbuizen kunnen deze waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor hebben we steeds meer te maken met wateroverlast en komen straten blank te staan.

Door schoon hemelwater af te koppelen van de riolering kunnen we deze wateroverlast in de toekomst beperken. Wij als gemeente leggen daarom bij het herinrichten van straten een apart ‘hemelwaterriool’ aan. En we leggen speciale voorzieningen aan waardoor het regenwater rechtstreeks de grond in kan trekken. Maar ook jij kunt een bijdrage leveren. De regen die op het dak van jouw woning, schuur, school of bedrijfspand valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. Jij kunt dit water afkoppelen van het riool en op die manier de wateroverlast in de toekomst beperken.

Meer weten over afkoppelen? Kijk op www.waalwijk.nl/afkoppelenregenwater