Wat vind jij van jouw leefomgeving? Laat het ons weten! (22-02-2021)

Peiling gezonde leefomgeving

Wist je dat de omgeving waarin je woont en werkt invloed heeft op je gezondheid? Denk bijvoorbeeld aan voldoende groen, een schone en veilige buurt, weinig geluidsoverlast en aan goede wandel- en fietsroutes in de wijk. Gezondheid en een fijne omgeving zijn belangrijker dan ooit. Graag willen we in kaart brengen hoe we als gemeente samen met onze inwoners kunnen zorgen voor een gezonde leefomgeving. Daarvoor houden we een peiling.

Digitale vragenlijstVisser aan waterplas in Waalwijk

Hoe ervaar jij jouw leefomgeving? Wat zou je willen verbeteren in jouw omgeving als het gaat om gezondheid? Graag horen we jouw mening. Dat kan door het invullen van een digitale vragenlijst. Het vraagt ongeveer 10 tot 15 minuten van je tijd. Invullen kan tot en met 7 maart 2021.
Je vindt de vragenlijst via: su.vc/gezondwaalwijk 

Wat doen we met de informatie?

De uitkomst van de peiling is belangrijke informatie voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 1.5. In deze versie van de omgevingsvisie maken we een start met het bepalen van lange termijn doelen en ambities voor een gezonde fysieke leefomgeving. We willen meer oog hebben voor de gezondheid van onze inwoners bij ruimtelijke ontwikkelingen in Waalwijk. Bijvoorbeeld bij het bouwen van woningen, het uitbreiden van een bedrijf of aanleggen van fietspaden.

Eenvoudigere regels  

De Omgevingsvisie 1.5 is een stap op weg naar de uiteindelijke Omgevingsvisie. Die willen we in 2024 klaar hebben. Daarmee bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten De Omgevingswet bundelt alle regels voor de leefomgeving in één wet. Meer informatie vind je op de webpagina's over de omgevingswet.