Wat is de Sociale Adviesraad Waalwijk? (11-07-2019)

De gemeente Waalwijk heeft een onafhankelijke adviesraad om (gevraagd en ongevraagd) het college advies te geven over het beleid in het sociaal domein.

In 2018 heeft de Sociale Adviesraad de raad opgeroepen een meer realistische visie te ontwikkelen op zelfredzaamheid van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Ook werd geadviseerd om het takenpakket van WijZ aan te passen dan wel de capaciteit fors te verhogen om te zorgen dat de Waalwijkse burger snel en goed wordt geïndiceerd en begeleid naar voorzieningen in maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Als speerpunt voor de huidige coalitieperiode geeft de Adviesraad aandacht aan het uitvoeren van het VN-verdrag om te zorgen dat alle mensen met een beperking mee kunnen doen op alle leefgebieden en niemand uitgesloten wordt.

Contacten met Waalwijkse belangenorganisaties
De adviesraad onderhoudt contacten met belangenorganisaties, zoals ouderenbonden, cli├źntenraden en gehandicaptenorganisaties om op de hoogte te blijven van de ervaringen en knelpunten in de zorg in Waalwijk.

Vacatures
De Adviesraad bestaat momenteel uit 7 personen en heeft nog 2 vacatures. Mocht u belangstelling hebben om u aan te melden als lid van de Adviesraad, dan is dat mogelijk via de contactgegevens op de website www.socialeadviesraadwaalwijk.nl