Wanneer mag je een huis verhuren voor kamerbewoning? (16-03-2021)

kamer met verhuisdozen en vrouwenhand met sleutelbos.

Welke regels gelden er een woning wilt verhuren voor kamerbewoning? Bij controles merken we als gemeente regelmatig dat die regels niet duidelijk zijn. Hieronder staan de voorwaarden die gelden.

Allereerst kijkt de gemeente aan wie je de woning wilt verhuren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een duurzaam (financieel) huishouden en geen duurzaam (financieel) huishouden. Een duurzaam (financieel) huishouden is bijvoorbeeld een gezin. Verhuur je je woning aan één gezin dan geldt er geen aanvullende vergunningplicht.

Beoordeling door de gemeente of er sprake is van één duurzaam huishouden

De gemeente kan de volgende informatie bij je opvragen:

  • een gezamenlijk huurcontract (waarop alle namen van de bewoners met handtekeningen zijn vermeld);
  • (huwelijks)overeenkomsten van samenleving;
  • aangeven of en welke familierelatie de bewoners hebben;
  • schriftelijke betalingsbewijzen van gemeenschappelijke aankoop (energie en water, boodschappen, verzekeringen, auto, duurzame artikelen, etc.);
  • kopieën van een of meerdere gemeenschappelijke bankrekeningen;
  • andere belangrijke documenten om aan te tonen dat de huurders één duurzaam (financieel) huishouden voeren.

Is er géén sprake van één duurzaam (financieel) huishouden?

Wil je een woning verhuren aan twee of meer huurders die samen géén duurzaam (financieel) huishouden vormen? Dan heb je twee vergunningen nodig: een omgevingsvergunning en een omzettingsvergunning. Deze vraag je aan via het omgevingsloket en dit kost geld. Binnen acht weken krijg je een reactie op je aanvraag. Wil je meer dan vier kamers in één woning verhuren? Dan heb je ook een melding ‘brandveilig gebruik’ nodig. Ook die kun je aanvragen via het omgevingsloket 

Bouwkundig adviesbureau inschakelen

De gemeente adviseert je om een bouwkundig adviesbureau in te schakelen. Zo’n bureau kan helpen met het indienen van de aanvragen die je nodig hebt. Een bureau kan ook helpen bij de aanvullende regels die de gemeente stelt aan kamerverhuur. Denk daarbij aan regels over (geluids)overlast en het afvoeren van huishoudelijk afval. Ook moeten er bepaalde brandveiligheidsvoorzieningen in de woning aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een branddeken, brandblussers en voldoende rookmelders.

Kamerverhuur verboden

Bij de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voert de gemeente een ‘leefbaarheidstoets’ uit. Is er in de buurt al eerder een omgevingsvergunning afgegeven voor kamerverhuur? Hoeveel bewoners wonen er op kamers in de buurt? Zijn er genoeg parkeerplaatsen op eigen grond aanwezig? Of biedt de openbare ruimte dergelijke mogelijkheden? Dit zijn allemaal zaken die de gemeente beoordeelt.

Toezicht en handhaving

De gemeente Waalwijk houdt de kamerverhuur in de gemeente in de gaten: voldoen verhuurders aan alle eisen en blijft het veilig in de gemeente Waalwijk?
Gebeurt dit niet dan kan de gemeente hiertegen optreden. De verhuurder krijgt eerst de gelegenheid om dat wat niet klopt op korte termijn aan te passen. Is dat niet mogelijk of wil een verhuurder niets aanpassen? Dan gaat de gemeente over tot handhaving en kan zij een geldboete opleggen.

Wil je meer weten over de (lokale) wet- en regelgeving over dit onderwerp?  Kijk dan op de webpagina over kamerverhuur

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Waalwijk via telefoonnummer 0416-683456.