Wanneer mag je een huis verhuren aan arbeidsmigranten? (03-06-2020)

Tijdens controles van aan arbeidsmigranten verhuurde woningen merkt de gemeente regelmatig dat het niet duidelijk is aan welke regels je moet voldoen als je je woning gaat verhuren aan arbeidsmigranten. Hieronder staan de voorwaarden die gelden.

Allereerst kijkt de gemeente aan wie je de woning wilt verhuren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een duurzaam huishouden en geen duurzaam huishouden.
Een duurzaam (financieel) huishouden is bijvoorbeeld een gezin. Verhuur je je woning aan één gezin dan geldt er geen aanvullende vergunningplicht.

Beoordeling door de gemeente of er sprake is van een duurzaam huishouden

Door de gemeente wordt minimaal de volgende informatie opgevraagd:

  1. een gezamenlijk huurcontract (waarop alle namen van de bewoners met handtekeningen zijn vermeld);
  2. (huwelijks)overeenkomsten van samenleving;
  3. aangeven of en welke familierelatie de bewoners hebben;
  4. schriftelijke betalingsbewijzen van gemeenschappelijke aankoop (energie en water, boodschappen, verzekeringen, auto, duurzame artikelen, etc.);
  5. kopieën van een of meerdere gemeenschappelijke bankrekeningen;
  6. andere belangrijke aspecten (inclusief documenten ter onderbouwing) die er op kunnen duiden dat de bewoners één duurzaam (financieel) huishouden voeren.

Is er géén sprake van één duurzaam (financieel) huishouden?
Wil je een woning verhuren aan twee of meer huurders die samen géén duurzaam (financieel) huishouden vormen dan heb je twee vergunningen nodig: een omgevings- en een omzettingsvergunning. Deze vraag je aan via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) en hiervoor betaal je leges. Binnen acht weken krijg je een reactie op je aanvraag. Als je meer dan vier wooneenheden (kamers) in één woning verhuurt dan heb je nog een melding brandveilig gebruik nodig. Ook die kun je aanvragen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

Bouwkundig adviesbureau inschakelen
De gemeente adviseert huiseigenaren om contact op te nemen met een bouwkundig adviesbureau. Zo’n bureau kan helpen met het indienen van de vereiste aanvragen. Een bouwkundig adviesbureau kan tevens ondersteunen bij de aanvullende regels die de gemeente stelt aan kamerverhuur. Denk daarbij aan eisen zoals geen (geluids)overlast veroorzaken en op een juiste manier het huishoudelijk afval afvoeren. Ook moeten er bepaalde brandveiligheidsvoorzieningen (branddeken, brandblussers, voldoende rookmelders) in de woning aanwezig zijn.

Kamerverhuur verboden
Bij de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voert de gemeente een ‘leefbaarheidstoets’ uit. Daarbij kijkt de gemeente bijvoorbeeld of er in de buurt al eerder een omgevingsvergunning is afgegeven en hoeveel arbeidsmigranten er in de buurt wonen. Ook beoordeelt de gemeente of er voldoende parkeerplaatsen op eigen grond aanwezig zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt bekeken of de openbare ruimte hiertoe mogelijkheden biedt.

Toezicht en handhaving
De gemeente Waalwijk houdt in de gaten hoe er in de gemeente omgegaan wordt met kamerverhuur: voldoen verhuurders aan alle eisen en blijft het veilig in de gemeente Waalwijk? Gebeurt dit niet dan kan de gemeente hiertegen handhavend optreden. De eigenaar krijgt altijd eerst de gelegenheid om op korte termijn aan de eisen te voldoen. Is dat niet mogelijk of trekt een verhuurder zich niets van de eisen aan dan gaat de gemeente over tot handhaving en kan zij een geldboete opleggen.

Wil je meer weten over de wet- en regelgeving over dit onderwerp (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten, Huisvestingsverordening Waalwijk 2018-2021 en het Bouwbesluit 2012)? Kijk dan op www.overheid.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Waalwijk via telefoonnummer 0416-683456.